Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

2022-05-24 15:27

Så gör techbolagen när de förvärvar (och växer snabbare än marknaden)

Att hela tiden vara i search-mode och en snabb process. Det är två nycklar för framgångrika förvärv som spelbolaget Fragbite och marknadsföringsbolaget Collaboration Art lyfte under Breakits och Nordeas webinar om företagsförvärv. Och nedgången i marknaden kan betyda fler köplägen. ”Nu börjar vissa bolag bli billigare och då kommer intresset och aktiviteten öka när osäkerheten i marknaden lägger sig”, säger Erik Lundell på Nordea Corporate Finance.
Breakitwebbinarie Förvärv

Volymerna och antal förvärv ökade rejält under pandemin. 2020 blev ett rekordår som följdes av ett ännu starkare 2021 där förvärvsvolymerna fördubblades jämfört med året innan. Tech har varit hetast. Nu är nedgången tydlig och kanske allra tydligast i techsektorn.    

”Nu har bland annat geopolitiska faktorer lett till en osäkerhet i marknaden. Då minskar intresset för både kapitalanskaffningar och förvärv. Men nu börjar vissa bolag bli billigare och då kommer intresset och aktiviteten öka när väl osäkerheten i marknaden lägger sig”, säger Erik Lundell på Nordea Corporate Finance.  

Konkurrenter köper upp    

Han ser ett par teman just nu: Utköp av noterande bolag som är stabila och som klarat sig bra. Det går att räkna hem. Det andra temat är helt enkelt konsolidering; att bolag som klarat sig sämre blir uppköpta av en konkurrent som klarat sig bättre. För den som vill köpa bolag finns ingen lösning som passar alla men det finns en rad nycklar.   

”Det bästa rådet är att vara väl förberedd. Annars riskerar man att lägga mycket tid på en förvärvsprocess som sedan faller på till exempel finansieringen. Ett annat råd är att när man väl är inne i förvärvsprocessen vara helt fokuserad på förhandlingen. Att inte känna sig bakbunden för att man inte vet vilka kort man kan spela. Ett sista tips är att ha en bankkontakt som man har en löpande dialog med och involverar i förvärvsstrategin”, säger Erik Lundell.  

Spelbolaget Fragbite Group har genomfört tre förvärv sedan februari 2021.    

”Vi har en långsiktig strategi att vara en ledande europeisk spelutvecklare inom spelunderhållning och e-sport. Den organiska tillväxten har vi inte valt bort - vi vill ha båda. Vi ser vilka synergier vi kan hitta mellan bolagen för att utvinna dessa. Det kan vara att optimera avtalen med leverantörer, utveckla spel, skapa en egen spelvaluta eller vara bäst på marknadsföring. Då bygger vi ett ekosystem inom vår bransch”, säger Marcus Teilman, vd på Fragbite Group.   

Tipsen kommer från flera håll  

Fragbite Group gör själva kartläggningen av bolag som kan vara intressanta men får även bra tips från bolagen i gruppen.   

”Vi tittar på hur marknaden ser ut för det subsegment som vi är intresserade av, vilka aktörerna är, vilka som är marknadsledande, vilken storlek och tillväxttakt de har. Det är ett gediget arbete och vi har ett team som arbetar heltid med detta. Vi tar ett första möte och om det känns bra ingår man ett sekretessavtal. Vi skickar en frågelista och om det är fortsatt intressant blir det fler möten. Därefter kommer ledningsgruppen in och träffar bolagen. Vi är hyfsat tidiga med ett indikativt bud och håller nära kontakt med Nordea Startup and Growth för att diskutera finansiering”, säger Marcus Teilman. 

 

Vi är hyfsat tidiga med ett indikativt bud och håller nära kontakt med Nordea Startup and Growth för att diskutera finansiering. 

Marcus Teilman, vd Fragbite Group.

Fredrik Sellgren är medgrundare till marknadsföringsbolaget Collaboration Art. De vill köpa lönsamma bolag med fin tillväxt. Oftast handlar det om medelstora performance marketing-bolag som hjälper kunder med marknadsföring i sökmotorer och på sociala plattformar. 

”Våra bolag får sköta sig själva men det finns fördelar med att vara stor. Vi ger dem lite super-powers: Bättre tillgång till Google och Facebook, handlar upp teknologi billigare och bättre, delar på best practice med mera”, säger Fredrik Sellgren.  

 Linkedin som kanal att ta kontakt  

 Collaboration Arts process är både snabb och noggrann.   

”Vi har en shortlist för varje land som vi är intresserade av. Sedan tar vi kontakt på Linkedin och därefter har vi ett första möte. Tillsammans med vår huvudägare Spiltan och Nordea har vi skapat ett ramverk för hur ett förvärv kan se ut. Vi tar ett första möte där vi lär känna bolaget. Får vi bra indikationer från det första mötet delar vi data med varandra och vi återkommer med ett indikativt bud. Finns intresse från båda parter skriver vi sedan en avsiktsförklaring och därpå följer tre stycken due diligenceprocesser – en legal, en finansiell och en affärs-due diligence. Från start till mål tar det fyra till sex månader”, säger Fredrik Sellgren.  

  

Man måste vara snabb för om vi inleder den här dialogen kan deras verklighet se helt annorlunda ut efter ett halvår.

Fredrik Sellgren, medgrundare Collaboration Art.

Målet med förvärven är tydligt för Fredrik Sellgren.    

”I vår bransch är det en fördel att vara stor. Vi ska bli Europas största performance marketing-plattform. När vi har bevisat oss och har tillräckligt kritisk massa samt ser synergier – då går vi till börsen”, säger Fredrik Sellgren.  

Maria Smith på Nordea Startup & Growth säger att vissa typer av bolag som vill ta klivet utomlands genom förvärv ibland kan ha svårt att få finansiering.   

”Förvärv är en del i att växa, ofta geografiskt. En traditionell bank kanske vill ha svarta siffror de senaste fem åren innan man ens börjar en dialog. Vi tittar djupare för att förstå och tittar ofta på vilken underliggande lönsamhet som finns. Det behövs en styrka i banksystemet för att kunna stötta entreprenörer och tillväxtbolag. Vi är den specialistenheten”, säger Maria Smith.  

 

Driver du ett snabbväxande techbolag och är intresserad
av att komma i kontakt med Nordea Startup & Growth?

Nordea Startup & Growth
Insikter
Entreprenörskap
Tillväxt i företag