2023-11-23 10:00

Så hjälper vi småföretag komma igång med sina planer att nå nettonollutsläpp

Nordea vässar verktygslådan för små och medelstora företag som vill komma igång med omställningen till nettonollutsläpp.
Businessman working on his tablet

Många nordiska storföretag har kommit en bra bit på väg med att integrera hållbarhet i sin verksamhet. Mindre företag upplever det emellertid ofta som en större utmaning att komma igång med omställningen. Det kan vara svårt att veta hur man ska mäta och rapportera sina insatser, vilka mål som är rimliga för ett mindre företag och hur man lägger upp sin plan för att nå målen. Större företag har ofta möjlighet att anlita ESG-experter eller konsulter för en del av detta arbete, men för mindre företag med begränsade resurser kan uppgiften verka oöverstiglig.

I Nordea utökar vi därför löpande vårt utbud av produkter och tjänster som gör det enklare för företagen att komma igång.

Genom vårt samarbete med SME Climate Hub kan vi nu erbjuda företagen ännu fler verktyg och utökat stöd. SME Climate Hub är ett globalt initiativ som ideellt hjälper små och medelstora företag att ställa om till en framtid med nettonollutsläpp. Genom att ansluta sig åtar sig företagen att halvera sina utsläpp till 2030 och uppnå nettonollutsläpp senast till 2050. I gengäld får de tillgång till webbaserade rapporteringsverktyg, stödmaterial och kurser som hjälper dem att komma igång.

Utsläppskalkylatorn 

Ett annat användbart verktyg är Utsläppskalkylatorn som vi erbjuder i samarbete med vår partner Normative. Utsläppskalkylatorn är optimerad för små och medelstora företag med verksamhet på en marknad – den kostar inget att använda. För större företag med mer komplexa behov erbjuder Normative en avgiftsbelagd version med ökad detaljnivå som ger företagen möjlighet att skräddarsy sin planering av utsläppsminskningarna med stöd från Normatives klimatexperter. Nordeas kunder får rabatt på avgiftsbelagda produkter och tjänster från Normative.

Nina Arkilahti, chef för Business Banking i Nordea.

”Små företag är oftast bra på att bygga upp sin verksamhet och skapa tillväxt, men de kan ha svårt att frigöra de resurser som krävs för att planera sin klimatomställning. Den gröna omställningen kräver att vi alla drar vårt strå till stacken, och Nordea kan erbjuda verktyg och lösningar som hjälper våra kunder att komma igång. Med en bra klimatomställningsplan kan företagen möta de ökande kraven från kunder, investerare och myndigheter – och växa på ett säkert sätt. Det handlar om att framtidssäkra verksamheten, och det kan vi hjälpa våra kunder med”, säger Nina Arkilahti, chef för Business Banking i Nordea.

Nya lösningar utvecklas löpande – senaste tillskottet är Net-Zero Commitment Loan 

De senaste åren har vårt utbud av finansieringslösningar utvecklats löpande. Det senaste tillskottet är vårt Net-Zero Commitment Loan, som nu pilottestas i Danmark och Sverige. Kunder som gör ett åtagande att halvera sina utsläpp till 2030 och uppnå nettonollutsläpp senast 2050 kan ansöka om lån till gynnsamma villkor om de ansluter sig och redovisar hur långt de har nått via SME Climate Hub. Nordea är en föregångare när det gäller den här typen av finansieringslösning. Vi hoppas att det ska inspirera fler kunder att göra ett åtagande och påbörja sin omställning till nettonollutsläpp.

Under våren lanserades även en hållbarhetsgaranti i samarbete med Europeiska investeringsfonden (EIF) som syftar till att hjälpa små och medelstora företag att öka takten i omställningen till en grön och hållbar ekonomi (erbjuds för närvarade till kunder i Finland och Sverige). Andra finansieringsalternativ är våra gröna lånhållbarhetslänkade lån och Verde-lån (i Finland och Sverige). Utbudet kompletteras med olika sparprodukter där det senaste tillskottet är Deposit med klimatfokus, som för närvarande erbjuds i Norge och Sverige.

Hållbarhet
Tillväxt i företag