Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

2022-03-07 11:00

Så påverkas den svenska finansmarknaden av kriget i Ukraina

Nordeas chefsstrateg, Johan Larsson, ger sin syn på de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina.

Hur påverkas finansmarknaderna av invasionen av Ukraina på kort sikt?

På kort sikt tenderar marknaden att styras av känslor, och det blir ofta flöden i fondsystemet som styr riktningen på börsen, där det dagliga nyhetsflödet blir det som sätter tonen i marknaden.

Vilka effekter ser du på lång sikt?

Det är viktigt att komma ihåg att utvecklingen inte skett över en natt, även om invasionen gjorde det. Det som lett fram till kriget har gått att följa under åtskilliga månader och marknaden har haft tid att förbereda sig. Aktieandelen och aktieexponeringen hos institutionella kunder och fondförvaltare har minskat och andelen likvider i kassan har ökat, samtidigt som börsen har backat. Det går med andra ord att argumentera för att en hel del av det negativa redan bör vara inprisat. Men eftersom konflikten fortfarande är i ett tidigt skede är det överlag svårt att bedöma de långsiktiga konsekvenserna.

Vilken betydelse har Ryssland för världsekonomin?

Rysslands andel av den globala ekonomin är relativt liten, några få procent. Framförallt fokuserar handeln med omvärlden på Rysslands rika tillgång på olja och gas, där Europa är en viktig marknad. Bortser man från råvaror som olja och gas, är handelsutbytet mer begränsad och överlag anser de flesta att situationen bör vara hanterbar. Även om energipriserna kommer att stiga, och föra med sig ökade kostnader för industrier och hushåll, är energikostnaderna som andel av de totala kostnaderna i Europa också hanterbara. På aggregerad nivå går det att argumentera för att konsekvenserna inte behöver bli så omfattande, men för enskilda företag och sektorer riskerar konsekvenserna att bli kännbara.

Hur påverkas svenska hushåll och företag av den ryska invasionen?

För svensk del så kommer påverkan framförallt komma i form av högre energipriser, där stigande energipriser i Europa kommer spilla över på den svenska marknaden. Något vi också riskerar att få se är fortsatt stigande matpriser, då både Ryssland och Ukraina har en stor jordbrukssektor. För enskilda svenska bolag finns givetvis också risken att en eventuell exponering mot Ryssland blir kännbar.

Vad håller du ögonen på just nu, vad blir viktigast att följa inom den närmsta framtiden?

Min uppgift är att försöka bedöma de ekonomiska konsekvenserna med fokus på marknaden. Vad som styr börsen över tid är vinstutsikterna för de noterade bolagen, och förr eller senare kommer marknaden åter fokusera på fundamenta. I det korta perspektivet kommer jag leta efter tecken på att vi lagt den akuta fasen av krisen bakom oss, att läget stabiliseras och att vi därmed kan få en lite tydligare bild över vad de långsiktiga konsekvenserna kan tänkas bli.

Chefsstrateg, Johan Larsson
Börs och investeringar
Insikter