Så slutar ni gräla om ekonomin

Ingela Gabrielsson

2017-05-31 14:13

Hur gör vi egentligen där hemma när vi ska sköta vardagsekonomin? Är vi överens om ekonomin eller döljer man ibland sina inköp för sin partner, eller mörkar det verkliga priset? Är det enkelt att prata ekonomi vid köksbordet? 

Det är frågor som vi har ställt till svenska par, nu för tredje gången i vår rapport om familjeekonomi. Sedan 2010 har det hänt en hel del utvecklingen verkar gå åt rätt håll. Det har blivit vanligare att ha en kombination av gemensam ekonomi och en egen del, en separat ekonomi.  Det kan öka möjligheten för var och en att kunna ha en egen ekonomi och ett eget sparande. Ett bra sätt att slippa gräla om pengar. 

Men grälar om pengar, det gör vi fortfarande.  Det är något vanligare bland sambor än bland de som är gifta och även vanligare bland yngre än bland äldre. Tre av tio sambor är då och då oense om pengar. Sex av tio par tycker att man har olika inställning till utgifter och sparande i förhållandet.

Tips för en fredlig parekonomi

 • Var alltid ärliga mot varandra redan från början så bygger ni ett förtroende på lång sikt.
   
 • Kom överens om hur mycket var och en ska bidra med till de gemensamma hushållsutgifterna – i förhållande till nettolönens storlek. I klartext; den som tjänar mer bör betala mer.
   
 • Öppna ett gemensamt konto för de gemensamma utgifterna och sätt in den överenskomna summan varje månad genom en automatisk överföring när lönen kommer.
   
 • Gör en plan för sparandet. Både om ni vill ha ett gemensamt sparande och se i så fall till att det finns utrymme för ett eget sparande och egen konsumtion. Då behöver man inte dölja sina inköp.
   
 • Använd er av en sparkalkyl för att komma överens om hur mycket ni ska spara. Här finns Nordeas sparkalkyl.
   
 • Båda bör skaffa mobilbank och andra budgetappar för att enkelt kunna hålla koll på ekonomin, både den gemensamma och den egna. Det ökar kunskapen och den ekonomiska självständigheten.
   
 • Följ upp och kolla igenom ekonomin då och då, både den gemensamma delen och den egna delen.
   
 • Sätt upp sparmål och fira när det går bra! Kom ihåg att använda sparandet till det som du tänkte från början.


Läs rapporten Familjeekonomi 2017 – mina, dina och våra pengar.

Lycka till!

Tips för en mer hälsosam privatekonomi

En hälsosam privatekonomi handlar om att skapa balans, och varje ny fas i livet påverkar din ekonomi. Här har vi samlat tips för att du ska kunna skapa en sund privatekonomi du mår bra av.

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Nordea håller också kundträffar i digital coachning för att hjälpa alla som vill komma igång med digitala banktjänster. På nordea.se kan du läsa mer.

Privatekonomi