2022-12-07 14:35

Så växer du din scaleup smart i oroliga tider (eller hur du vinner mot konkurrenterna på sikt)

Räntan drar i väg, inflationen är skyhög och det råder stor osäkerhet. Många tillväxtbolag har fått ställa om efter den senaste tidens ekonomiska oro. Stefan Thelberg, Holm Security, Erik Lindblad, Zenith Venture Capital och Maria Smith, Nordea ger sina tips kring hur man bör tänka som tillväxtbolag i en skakig tid.
Stefan Thelberg, Holm Security, Erik Lindblad, Zenith Venture Capital och Maria Smith, Nordea,

Just nu kan det vara svårare än någonsin att navigera rätt för att fortsätta skala upp ditt bolag. Spelplanen har ritats om och gårdagens sanningar kan vara helt inaktuella. Men spelar du korten rätt har du också goda möjligheter att ta tillvara de möjligheter som uppstår i förhållande till konkurrenterna.

För att kratta för framgång i dagens ekonomiska klimat finns viktiga delar att förhålla sig till. Enligt Maria Smith, Growth Banker på Nordea Startup & Growth, har kraven på att visa lönsamhet ökat. Något som också ligger i linje med bankens krav där underliggande lönsamhet alltid stått i fokus. 

 

Vi ser att våra krav på tillväxtbolagen nu ligger närmare investeringssidans.

Maria Smith, Growth Banker, Nordea.

 

- Vi behöver se att bolaget verkligen har kapacitet att bli lönsamma och att det finns en återbetalningsförmåga. Hos ett bolag som växer snabbt behöver kostnadssidan ofta ses över för att klara att hålla en sund ekonomi. Vi ser att våra krav nu ligger närmare investeringssidans, säger Maria Smith.

Viktiga nyckeltal och kostnadstransparens

Att det är svårare för bolag att ta in kapital idag än för bara ett drygt halvår sedan – när det bara var stort fokus på tillväxt – vittnar både Maria Smith och Erik Lindblad, partner och CEO på Zenith Venture Capital, om. 

 - Se till att fokusera på rätt investerare för dig. Befinner sig ditt bolag i en tidig startupfas, innan du lanserat din produkt, är det en god idé att vända dig till affärsänglar, gärna sådana som har koppling till din bransch. De kräver inte en så omfattande process och kan vara med och öppna strategiska dörrar längs resan, säger Erik Lindblad.

 

Se till att fokusera på rätt investerare för dig. Befinner sig ditt bolag i en tidig startupfas, innan du lanserat din produkt, är det en god idé att vända dig till affärsänglar.

Erik Lindblad, Zenith Venture Capital.

 

Har du kommit längre i din företagsresa och behöver hjälp från bank och investerare är det viktigt att kunna visa på hur det kapital du önskar få in kommer att användas och inte minst att uppfylla vissa nyckeltal. 

 - Vi är i ett läge där du som företagare behöver konkretisera hur pengarna kommer att bidra till lönsamhet i bolaget. Du behöver också ha en transparens kring dina kostnader och kunna visa vilka som är kopplade till att driva tillväxt och vilka som hör till att driva verksamheten, säger Maria Smith.

Burn multiple och “fancy SaaS metrics”

Ett av de nyckeltal som enligt Erik Lindblad fått extra stort fokus den senaste tiden när du står inför att resa kapital är din burn multiple, det vill säga hur mycket kapital du konsumerar i förhållande till de nya intäkter du genererar. Ration ska vara så låg som möjligt men kan av olika anledningar variera beroende på skede. 

 - Du ska kunna visa att du kan växa snabbt och mot lönsamhet, men på ett kapitaleffektivt sätt, säger Erik Lindblad.   

Maria Smith fyller i att det finns en stark vinning i att kunna visa på en bootstrapanalys, hur ni kan nå ut med er produkt eller tjänst med minimerade kostnader, gärna per månad. 

 - Vi behöver kunna se vilka kostnader ni kan dra ner och hur snabbt ni kan nå lönsamhet om ni hamnar i ett kritiskt ekonomiskt läge. 

 

I dagens klimat kan man ana att investerare gärna ser att man når upp till rule of 50

Stefan Thelberg, Holm Security.

Stefan Thelberg, vd på det snabbväxande SaaS-bolaget inom cybersäkerhet, Holm Security, intygar att det under deras senaste kapitalrunda blev tydligt att investerare tittar på metrics kopplade till lönsamhet i större utsträckning än tidigare. 

 - Vi märkte att klassiska mått som fritt kassaflöde, EBITDA och nettoresultat har blivit viktigare. Men vi såg också ett ökat fokus på ’fancy SaaS metrics’, som alla inkluderar någon typ av lönsamhetsmått. 

Ett av de nyckeltal Stefan upplevde att investerare tittade extra på var ”Rule of 40” där tillväxt plus vinstmarginal ska landa på 40. Ett bolag som har omsättningstillväxt på 10 % och EBITDA-marginal på 30 % når alltså precis upp till rule of 40.

 - Men i dagens klimat kan man ana att investerare gärna ser att man når upp till rule of 50 och att EBITDA är viktigare än tillväxt i ekvationen, fortsätter Stefan Thelberg.  

Hållbar utveckling premieras

Maria Smith understryker att det också finns mer mjuka värden de tar i beaktning när de står inför att hjälpa ett tillväxtbolag.

 - Vi har exempelvis ett extra skarpt öga på bolag med ESG-fokus, på de som vill göra en förändring och strävar efter att bidra till en hållbar utveckling.

Vi vill backa diversifierade team då vi är övertygade om att de presterar bättre, förstår fler av sina kunders perspektiv och kan rekrytera från en bredare talangbas.

Erik Lindblad, Zenith Venture Capital.

 

Erik Lindblad instämmer i att det finns fördelar för företag med starkt hållbarhetsfokus, och att de behöver erbjuda en need to have-lösning på ett viktigt problem. Ett extra plus är om bolaget tar mångfaldsfrågan på allvar.    

 - Vi vill backa diversifierade team då vi är övertygade om att de presterar bättre, förstår fler av sina kunders perspektiv och kan rekrytera från en bredare talangbas. Det är viktigt för oss att investera i människor vi tror på. Rätt människor som klarar att bygga riktigt starka tech-succéer helt enkelt, även i ett tuffare klimat som nu, säger Erik Lindblad. 

Nordea Startup & Growth

Skräddarsydd rådgivning, ett starkt globalt nätverk och rätt finansiering – läs här hur Nordea Startup & Growth kan hjälpa er att växa!

Nordea Startup & Growth

Läs mer artiklar från vårt Breakitsamarbete

 

 

Entreprenörskap
Tillväxt i företag
Insikter