Sommarbörsen – lär bjuda på såväl heta dagar som kalla dopp

Martin Björsell

2023-06-26 08:26

Sommaren är här och många med mig ser säkert fram emot att kunna lägga sig i hängmattan och känna lugnet. Utifrån ett börsperspektiv brukar sommarmånaderna innebära en lugnare period med lägre aktivitet och handelsvolymer. Det är däremot inte samma sak som en lugn utveckling. Med lägre likviditet bör du som investerare vara beredd på ökad volatilitet. Är du medveten om detta behöver du inte trilla ur hängmattan om det blir turbulent – för den långsiktiga kan det kanske rent av skapas intressanta köplägen under sommaren. 

Även om det ena året sällan är det andra likt visar den historiska utvecklingen att det finns ett tydligt säsongsmönster på börsen. Samtidigt som sommarmånaderna normalt sett innebär en lägre aktivitet tenderar perioden också bjuda på en lägre avkastning än resten av året. Variationerna mellan olika år är dock stor och historien visar även att juli månad varit en bra börsmånad de senaste 15 åren. Om så blir fallet även i år återstår att se. Givet den starka inledningen på börsåret och de osäkra framtidsutsikterna tror jag att börsen står inför en mer osäker resa framöver. 

Ett första eldprov för börsen och förväntansbilden blir rapportperioden för det andra kvartalet. Den drar igång i början av juli med lejonparten av rapporterna under månadens senare hälft. Inför rapporterna har det redan börjat komma en del vinstvarningar som resulterat i större kursrörelser. Överlag borde dock det andra kvartalet bjuda på relativt bra siffror. Skillnaderna är dock stora mellan olika sektorer och branscher med vetskapen om att byggrelaterat och stora delar av detaljhandeln har haft det fortsatt tufft medan andra sektorer sett fortsatt god efterfrågan och samtidigt varit duktiga att kompensera sig för inflation med prishöjningar för att försvara marginalerna. Fokus brukar ligga på vad bolagen säger om framtiden och den här rapportperioden lär inte bli något undantag, inte minst givet den osäkra konjunkturbilden.  

Utöver fokus på kommande rapportperiod lär centralbanker och konjunktursignaler styra börsutvecklingen under sommaren. Även om inflationen på många håll sökt sig nedåt är den fortsatt hög varför fortsatta räntehöjningar inte ska uteslutas även om Fed i samband med senaste mötet valde att ta en paus.  

Jag fortsätter att förorda kvalitetsbolag 

Efter år av penningpolitisk stimulans har vi nu fått erfara snabba och kraftiga åtstramningar. Resultatet av detta borde bli att hjulen i den globala ekonomin kommer att snurra långsammare framöver, vilket i sin tur riskerar att leda till en vinstresession. 

När jag tittar i backspegeln på tidigare perioder av svagare vinstmomentum och direkt vinstnedgång brukar kvalitetsbolag vara de som lyckas försvara vinsterna bäst. Det gör att jag fortsätter att förorda kvalitetsaktier, detta trots att denna grupp av aktier utvecklats bättre och värderingen här oftast är högre än för marknaden generellt. Kvalitetsbolag kännetecknas ofta av en stark marknadsposition och bra möjligheter att påverka sina priser. De verkar på marknader med strukturell tillväxt och uppvisar höga och stabila marginaler över tid, med en hög avkastning på sysselsatt kapital. Det är något jag tycker det är värt att betala extra för i tider av osäkerhet.   

Trevlig sommar! 

Läs vad jag tidigare skrivit om kvalitetsbolag 

Köp aktier 

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter