Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Anders Stenkrona

2022-10-28 11:14

Spara först till dig själv och sen till ditt framtida jag

Att spendera mindre än du tjänar är en grundbult när du ska skapa en hälsosam ekonomi som du mår bra av
Anders Stenkrona sparexpert Nordea

Spendera mindre än du tjänar

Om du sparar varje månad ackumulerar du dels mer pengar varje månad men du har också ett naturligt skydd mot ekonomisk turbulens. När marknaden gungar, el och bensin priserna stiger och räntorna höjs drabbas din konsumtion om du inte har en vana att spara.

Du som sparar får dels en upparbetad buffert och kan även i extrema fall tillfälligt minska din sparkvot för att succesivt öka den igen under ordnade former. Om du har lärt dig att spendera mindre än du tjänar blir det alltså lättare för dig att hantera en prischock såväl som en inkomstminskning.

Om du lärt dig spara 10 procent av din inkomst kommer den långsiktiga konsekvensen bli så markant att andra kommer tycka att det är orättvist att du har så mycket pengar.

Men hur ska du fördela ditt sparande? Vad ska du spara till?

Fem steg till en hälsosam ekonomi

Vi brukar prata om femhinksmodellen. De första tre hinkarna handlar om att ta hand om din nuvarande situation och de två sista hinkarna handlar om att ta hand om din ekonomiska framtid.

Hink 1: Akutkassa.

Akutkassan ska täcka akuta utgifter. Du ska kunna hantera de typer av akuta kostnader som kan drabba just dig. T.ex. om bilen går sönder eller att du behöver byta ut kylskåpet. Du ska kunna hantera dessa utgifter utan att behöva ta lån. 10-30 000kr brukar räcka till det mesta för de flesta.

Hink 2: Betala av dyra konsumtionslån

Om du har ett lån med en ränta som är högre än den förväntade avkastningen på Börsen så är det mest rationellt att betala av det lånet så fort du kan. Det finns i regel inga investeringsalternativ som rättfärdigar ett så dyrt konsumtionslån. Fokusera på att bygga din egen förmögenhet istället för att göra andra rika genom att betala dyra räntor.

Hink 3: Buffert

Om du eller din livspartner förlorar en inkomstkälla eller om du behöver ta ledigt behöver du en ordentlig buffert. Två till tre månadslöner brukar rekommenderas. Det kan dels täckas upp med reda pengar eller med olika slags försäkringar som kan säkerställa att du klarar dig ekonomiskt fram till din ekonomiska situation har hämtat sig.

Hink 4: Pension på spåret

När du tagit itu med din nuvarande ekonomiska situation i de tre första hinkarna är det dags att fokusera på framtiden och din första prioritet bör vara att du sparar tillräckligt till pensionen.

Om du har ett jobb ordnas den allmänna pensionen och i de flesta fall tjänstepensionen utan att du behöver tänka så mycket på saken. Men frågan du ska ställa dig är om ditt pensionssparande räcker till den pension du vill ha.

Ta hjälp av en pensionskalkylator för att se om du är på spåret eller behöver öka sparandet.

Hink 5: Drömmar

Om du har ordnat din kortsiktiga ekonomi i de tre första hinkarna och du känner att pensionssparandet i hink fyra är på spåret så kan ditt regelbundna sparande gå till framtida drömmar.

Ett långsiktigt sparande i en väldiversifierad investeringsportfölj som passar din riskaptit är ett bra recept. Har du fel risk i portföljen kan du bli nervös och sälja av under oroliga tider för att sen återinvestera när det är goda tider. Då kan du lätt hamna fel i gungorna och få sämre avkastning än de som håller sig till sin ursprungliga strategi.

Som långsiktig investerare brukar det löna sig bäst att spara regelbundet och automatiskt, till exempel genom månadssparande och hålla sig till sin investeringsstrategi.

Fil.dr Anders Stenkrona, sparexpert på Nordea

Privatekonomi
Sparande och pension
Insikter