Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Ta vara på din aktieutdelning

Ingela Gabrielsson

2019-04-16 14:39

Våren är förutom påsk, valborg och lövsprickning även aktieutdelningarnas tid. Äger du aktier är det troligt att du får utdelning, en slags betalning från bolaget för att du satsat dina pengar genom att köpa bolagets aktie. Hur mycket du får i aktieutdelning beror på, dels hur många aktier du äger, dels på hur det gått för bolaget under föregående år. Även i fonder sker det utdelning, men den återinvesteras normalt direkt i fonden.

Information om utdelning, tidpunkt för årsstämman och utbetalningsdag finns på bolagens webbplatser. Det förekommer att bolagen delar upp utdelningen på två eller flera utbetalningstillfällen, till exempel i samband med årsstämman och sedan en gång till under hösten. Under årsstämman beslutas hur stor utdelning aktieägarna ska bli. För att få rätt till utdelning måste du äga aktien senast samma dag som årsstämman. Utbetalning av utdelningen sker sedan normalt inom en vecka efter årsstämman, till det konto du har angett.

Aktieutdelningen brukar anges som ett belopp per aktie, till exempel fem kronor per aktie. Om du äger 100 aktier blir din utdelning 5 kr x 100 aktier = 500 kronor. Om dina aktier finns inom ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du inte betala någon skatt på utdelningen (istället beskattas innehavet i ditt ISK med en årlig schablonskatt). Om du däremot har aktier i en depå, eller helt enkelt utanför ett ISK, beskattas utdelningen som vinst och skatten blir då 30 procent på utdelningen.

Bestäm vad du ska göra med din aktieutdelning

Genom att hålla koll på aktieutdelningarna och hur mycket det blir kan du göra något smart med dina pengar. Undvik att ha pengarna stående på ett konto utan ränta (om det inte är din buffert). Här är några förslag:

• Köp fler aktier och öka på så sätt ditt aktieinnehav.

• Betala av på lån med dåliga lånevillkor, till exempel konsumtionslån.

• Hur stor är din buffert? En aktieutdelning kan ge en bra förstärkning av den.

• Starta ett nytt sparande. Sprid dina risker genom att inte ha enbart aktier i ditt sparande. Spara också i fonder. Många banker erbjuder också digitala sparrobotar, bland annat Nordea som har sparroboten Nora som kan hitta rätt sparmix för dig.

• Sätt av utdelningen till den kommande sommarsemesterns alla utgifter.

• Skänk din utdelning direkt till en hjälporganisation. Hela beloppet tillfaller mottagaren då du inte behöver betala utdelningsskatten på 30 procent. En anmälan om att du önskar göra så måste ske till bolaget minst en vecka före årsstämman.

Tips för en mer hälsosam privatekonomi

En hälsosam privatekonomi handlar om att skapa balans, och varje ny fas i livet påverkar din ekonomi. Här har vi samlat tips för att du ska kunna skapa en sund privatekonomi du mår bra av.

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Nordea håller också kundträffar i digital coachning för att hjälpa alla som vill komma igång med digitala banktjänster. På nordea.se kan du läsa mer.

News Topic

Privatekonomi