Bolagsstyrning

Bolagsstyrning handlar om förhållandet mellan aktieägarna och bolagets styrelse och vd/koncernledning samt företagsmålen. Dessa sidor utgår från ett aktieägarperspektiv och de är framställda i enlighet med kraven i det externa ramverket inklusive den finska Kreditinstitutslagen och Finsk kod för bolagsstyrning 2015.

Huvudvikten ligger på styrelsen i dess roll som huvudansvarigt beslutsorgan i Nordeas bolagsstyrningsstruktur och samspelet med övriga organ för att säkerställa god bolagsstyrning.