Styrelse

Business meeting

Styrelsen utgör huvudsaklig beslutsfattande instans i Nordeas struktur för bolagsstyrning. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och för ledningen av företagets verksamhet.

Styrelsen utgör huvudsaklig beslutsfattande instans i Nordeas struktur för bolagsstyrning. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och för ledningen av företagets verksamhet.