Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas förenkling av sin legala struktur (2016-2017)

Genom tre gränsöverskridande fusioner i januari 2017 ändrade Nordea sin legala struktur. Fusionerna innebar att de tidigare danska, finska och norska dotterbankerna (d.v.s. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Norge ASA) istället blev filialer till det dåvarande svenska moderföretaget (d.v.s. Nordea Bank AB (publ)).

Förenklingen av Nordeas bolagsstruktur ingick i ett större omvandlingsprogram med syfte att skapa förutsättningar för mer flexibilitet, ökad effektivitet och större skalfördelar samt för att stärka bolagsstyrningen.

Nordeas aktieägare godkände fusionsplanerna vid årsstämman i mars 2016.  Efter årsstämman erhölls under 2016 alla godkännanden, tillstånd och samtycken från relevanta myndigheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge och de gränsöverskridande fusionerna verkställdes följaktligen den 2 januari 2017.