Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Möten och närvaro 2023

Tabellen visar antalet sammanträden som hölls av styrelsen i Nordea Bank Abp och dess kommittéer under 2023 liksom de enskilda styrelseledamöternas närvaro vid dessa möten:

Styrelseledamöternas närvaroStyrelsenRevisionskommittéenRiskkommittéen Ersättnings- och personalkommittéenDrifts- och hållbarhetskommittéen
Antal möten (varav per capsulam)12 (3)9 (0)11 (1)7 (1)7 (0)
Valda av bolagsstämman     
Sir Stephen Hester (ordförande)12/12------7/7---
Torbjörn Magnusson (vice ordförande och styrelseledamot fram till mars 2023)3/3------3/3---
Lene Skole (vice ordförande)12/128/9---------
Arja Talma12/129/9---4/4---
Birger Steen12/12---11/11---7/7
John Maltby12/129/911/11------
Jonas Synnergren12/12---------7/7
Kjersti Wiklund12/12---11/11---7/7
Per Strömberg (styrelseledamot från mars 2023)9/9---7/73/4---
Petra van Hoeken 12/129/911/11------
Risto Murto (styrelseledamot från mars 2023)9/9---------5/5
Robin Lawther (styrelseledamot fram till mars 2023)2/3------2/3---
Utsedd av arbetstagarna     
Dorrit Groth Brandt (ledamot fram till september 2023)10/10------------
Gerhard Olsson (suppleant fram till mars 2023)12/12------7/7---
Hans Christian Riise12/12------------
Joanna Koskinen (suppleant fram till mars 2023)12/12------------
Kasper Skovgaard Pedersen (ledamot från september 2023)2/2------------