Följ Nordea

Den här sidan finns inte på ditt språk, därför visas den engelska sidan.

Nordea is domiciled in Finland and subject to the rules and regulations of a Finnish listed company. Accordingly Nordea as a Finnish listed company, discloses regulated information such as inside information, financial results, governance related and other share price sensitive information as stock exchange releases. The stock exchange releases are published in English, Finnish and Swedish.

Group press releases cover Nordea group related information not defined as regulated information. Group press releases are always provided in English.

Local press releases are published in Danish, Finnish, Norwegian and Swedish

Prenumerera på nyheter från Nordea

example@example.com
 
 

Följ Nordea på sociala medier


Nordea på Twitter

Nordea på YouTube

Nordea på Facebook

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Bank Abp personuppgifter för att kunna tillhandahålla avtalade produkter och tjänster samt för andra ändamål, till exempel att hjälpa dig med din begäran eller följa gällande lagar och regler. Mer utförlig information om Nordea Bank Abp:s behandling av personuppgifter finns i Nordeas dataskyddspolicy, som finns på vår webbplats och även kan beställas genom att kontakta Nordea Bank Abp.  Dataskyddspolicyn innehåller information om dina rättigheter när det gäller behandlingen av personuppgifter, till exempel din rätt till åtkomst och rättelse av uppgifter, rätt till dataportabilitet osv.