Följ Nordea

Prenumerera på nyheter från Nordea

example@example.com
 
 

Följ Nordea på sociala medier


Nordea på Twitter

Nordea på YouTube

Nordea på Facebook

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Bank Abp personuppgifter för att kunna tillhandahålla avtalade produkter och tjänster samt för andra ändamål, till exempel att hjälpa dig med din begäran eller följa gällande lagar och regler. Mer utförlig information om Nordea Bank Abp:s behandling av personuppgifter finns i Nordeas dataskyddspolicy, som finns på vår webbplats och även kan beställas genom att kontakta Nordea Bank Abp.  Dataskyddspolicyn innehåller information om dina rättigheter när det gäller behandlingen av personuppgifter, till exempel din rätt till åtkomst och rättelse av uppgifter, rätt till dataportabilitet osv.