Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Björn Savén lämnar på egen begäran styrelsen i Nordea

Regulatoriskt pressmeddelande | 2011-12-22 14:30

Björn Savén har idag meddelat styrelsen för Nordea Bank AB (publ) att han på egen begäran idag avgår som ledamot i styrelsen.

- Det har varit intressant och givande att sedan 2006 få sitta i styrelsen för Nordens största bank. Mot bakgrund av det beslut vi på IK fått i samband med Skatteverkets granskning av riskkapitalbranschen har jag emellertid valt att nu fokusera på mina uppgifter i IK, säger Björn Savén.

- Jag har förståelse för Björn Savéns beslut och vill samtidigt uttrycka styrelsens tacksamhet för hans utmärkta insatser för Nordea, säger styrelsens ordförande Björn Wahlroos och tillägger att frågan om ersättare kommer att behandlas av valberedningen inför årsstämman 2012.

För ytterligare information:
Jan Larsson, kommunikationsdirektör, 08-614 79 16
 

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor, och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
www.nordea.com

Documents