Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Fler försäkrar bil och båt än sitt liv och sin inkomst

| 2012-02-20 12:05

Nästan hälften av alla förvärvsarbetande svenskar oroar sig för att drabbas av inkomstbortfall, visar en undersökning som Nordea tagit fram – trots detta har bara 26 procent en inkomstförsäkring medan hela 63 procent helförsäkrar sin båt, bil eller MC. Kvinnor oroar sig i högre utsträckning än män och i storstäderna, där många på grund av höga boendekostnader är beroende av dubbla inkomster, är ängslan betydligt högre än i mellanstora städer.

Inkomstbortfall på grund av olycksfall eller arbetslöshet är det som skapar mest oro. Men även långtidssjukskrivning eller att någon förvärvsarbetande i hushållet dör oroar många.

– Vad många inte vet är att det finns flera sätt att skydda sig mot inkomstbortfall. Många är försäkrade genom sin arbetsgivare, med detta räcker ofta inte. Varje familj och individ bör se över sina försäkringar då och då tillsammans med sin bank eller försäkringsbolag för att anpassa skyddet utifrån livssituation, säger Britta Burreau, vd för Nordea Liv & Pension.

Många tecknar sitt skydd i samband med det första inköpet av ett boende men den ekonomiska situationen ändras snabbt vid exempelvis nytt boende, renoveringar eller utökat hushåll. En stor del av befolkningen har även sin livförsäkring via arbetsgivaren. En sådan försäkring är ofta inte ett fullgott skydd och få kompletterar med en privat försäkring.

– Det är anmärkningsvärt att bara hälften av löntagarna har livförsäkring, och 7 av 10 olycksfallsförsäkring. Om man har ett sådant skydd bör man kontinuerligt se över om försäkringen täcker nuvarande hushållsutgifter med tanke på hur livssituationen ändras efter hand, säger Britta Burreau.

Endast 20 procent av de som äger sitt boende idag har försäkringar för sina bolån men lika många är intresserade av att skaffa det.

– Trots att en hel del löntagare har någon form av försäkring mot oväntade ekonomiska smällar är det många som känner att de saknar tillräckligt skydd. Det tyder på att bankerna och försäkringsbolagen måste bli bättre på att informera om de skydd som finns, säger Britta Burreau.

För ytterligare information:

Britta Burreau, vd Nordea Liv & Pension, 08-787 67 12

Erik Durhan, pressekreterare, 08-614 81 25


Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor, och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

www.nordea.com

Documents