Konjunkturrapport: Svensk ekonomi - lågtrycket drar förbi

Pressmeddelande | 2012-03-27 09:00

Riskviljan har ökat påtagligt sedan ECB steg in och tog en mer aktiv roll. Flera faktorer i omvärlden håller dock tillbaka återhämtningen. Den ekonomiska aktiviteten dämpas när statsfinanser ska saneras. Därtill kan nya regleringar för den finansiella sektorn hämma kreditgivningen.

Finansiella räddningsaktioner löser inte de underliggande problemen i Europa. Snarare handlar det om att vinna tid för att kunna ta tag i mer långsiktiga strukturella problem.

”Utmaningarna i Europa rymmer politiska risker. Åtstramningarna ska tillfredsställa marknaderna men också ha väljarnas stöd. Det blir en tuff uppgift, särskilt i länder som snart går till val. Nödvändiga strukturåtgärder riskerar att skjutas på framtiden”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Svensk ekonomi vänder uppåt under andra halvåret. En starkare global efterfrågan bidrar till att lyfta exporten. Riksbankens räntesänkningar och den återhämtning som har skett på börserna ger också draghjälp. Hushållen lättar på plånboken trots ökad arbetslöshet.

”Arbetslösheten stiger till över 8 procent under 2012. Låg inflation och en vikande sysselsättning gör att Riksbanken sänker räntan ytterligare. Återhämtningen under senare delen av året leder till att höjningarna kommer tidigare än väntat nästa år och blir större än vad marknaden tror idag”, säger Annika Winsth.

”Samtidigt blir finanspolitiken svagt expansiv nästa år med reformer på cirka 15 miljarder kronor. Utrymmet för större finanspolitiska stimulanser är begränsat”, säger Annika Winsth.


Rapporten finns att ladda ned på nordea.com

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08-614 8608
Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker, 08-614 8859
Erik Duran, presstalesman 072 728 1710

Documents