Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Var tredje svensk osäker på om man betalat rätt skatt

| 2012-04-27 09:50

Den 2 maj ska deklarationen vara inlämnad. Kontrollerar vi själva att de förtryckta uppgifterna är riktiga, eller tar vi hjälp av någon?

De allra flesta kontrollerar sina skatteuppgifter själva, 77 procent, och män i större utsträckning än kvinnor, som oftare tar hjälp av sin partner. Deklaranter i Småland med Öland och Gotland är mest självständiga, 81 procent kontrollerar själva, medan de i norra Mellansverige är minst självständiga, 69 procent. Av ungdomarna mellan 18-25 år ber 29 procent sina föräldrar att kontrollera uppgifterna.

”Det är bra att så många själva kontrollerar sina uppgifter. Det är ändå du själv som bör veta mest om din egen ekonomi. Ungdomar tar gärna hjälp av sina föräldrar. Det är bra under förutsättning att de successivt lär sig att sköta detta själva. Deklarationen är ett utmärkt sätt att få överblick över sin egen ekonomi och lära sig för framtiden, särskilt för de unga”, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

För att få hjälp med skattefrågor söker deklaranterna information i många olika kanaler, i första hand hos Skattemyndigheten, och i andra hand på Internet. På tredje plats kommer föräldrarna. 75 procent av 18-25-åringarna uppger att de vänder sig till föräldrarna för att få hjälp.

”Jag blir förvånad med tanke på den vana som framförallt ungdomar har av nätet. Här kan jag ana en viss bekvämlighet. Bättre vore att använda sig av den tillgång till nätet som våra ungdomar faktiskt har och själva söka informationen”, säger Ingela Gabrielsson.

Åtta av tio ansöker aldrig om jämkning på grund av ändrad inkomst. 31 procent uppger att de aldrig vet om de kommer att få tillbaka pengar på skatten eller behöva betala in mer. Deklaranter i Sydsverige är mest osäkra, 41 procent, medan de i mellersta och övre Norrland är minst osäkra, 23 procent.

”Det skapar en onödigt osäker situation, särskilt om man blir skyldig pengar. Vet man med sig att inkomsterna ändras under året, kan man göra en provdeklaration på Skatteverkets hemsida, eller be sin bank om hjälp med detta, för att se om man behöver ansöka om jämkning.

41 procent har full kontroll över sin skatt och 9 procent betalar avsiktligt in för mycket i skatt. Det ses som ett sätt att spara, men jag tycker att man ska fundera på om det inte går att få en något bättre avkastning på sitt sparande”, säger Ingela Gabrielsson.

1000 personer i åldern 18-65 år har intervjuats i undersökningen som gjordes av TNS Gallup på uppdrag av Nordea.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 227 24 77
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 787 69 84

Documents