Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Ändring i det totala antalet aktier och röster i Nordea

| 2012-05-31 11:00

Årsstämman 2012 beslutade om en riktad nyemission av C-aktier som ett led i att säkra den finansiella risken av Nordeas långsiktiga incitamentsprogram. Den nyemissionen har nu slutförts och C-aktierna omvandlats till stamaktier.

Efter dessa förändringar, som genomförts under maj 2012, uppgår antalet aktier och röster i Nordea per den 31 maj 2012 till 4 049 951 919. Samtliga aktier är stamaktier och varje aktie berättigar till en röst. Nordea får inte rösta för innehav av egna aktier.

För ytterligare information:
Fredrik Rystedt, finansdirektör, 08 614 78 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 08 614 78 80
Erik Durhan, pressekreterare, 08 534 914 36

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents