Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Konjunkturrapport: Hushållen tillväxtmotor i svensk ekonomi

Pressmeddelande | 2012-09-04 09:00

Internationellt står politiken i fokus för den ekonomiska utvecklingen. I USA väntar presidentval i höst och Kina förbereder ett politiskt ledarskifte. Europa går en tuff höst till mötes med avgörande politiska beslut på agendan. Med en politisk vilja att hålla samman valutaunionen och med ECB redo att öppna verktygslådan finns dock anledning till viss optimism om framtiden.

”Europas ledare kommer inte låta euron haverera. Det är en svår stund för det europeiska samarbetet, men det går sakta åt rätt håll. Ekonomiskt blir utvecklingen i euroområdet svag i år, men det är tillväxt från och med nästa år”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Svag efterfrågan i omvärlden har dämpat orderingången för svensk exportindustri. Därtill har den starka kronan slagit mot lönsamheten. Nästa år ljusnar läget. Förutom att efterfrågan stegvis förbättras gynnas exportindustrin av en svagare krona.

”Under eurokrisen har kronan stärkts av att vara en tillflyktsvaluta. I takt med att oron i Europa dämpas och ränteskillnaderna mot omvärlden minskar kommer kronan att försvagas”, säger Annika Winsth.

Riksbanken har flera goda skäl att sänka räntan ytterligare, enligt Nordeas prognos med 0,5 procentenheter i år.

”Låg inflation, stigande arbetslöshet och risken för att kronan stärks ytterligare får Riksbanken att sänka reporäntan senare i år. Men köpstarka hushåll och den globala återhämtningen gör att Riksbanken börjar höja räntan igen i slutet av nästa år”, säger Annika Winsth.

Sverige nyckeltal          2011              p2012                p2013              p2014
BNP, %            3,9                1,2                1,8              2,3
Kalenderkorrigerad, %            3,9               1,5                1,8              2,4
Arbetslöshet, %            7,5                7,7                8,0              7,7
Inflation, % årssnitt            3,0                1,2                1,2              2,0
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP            0,1              -0,3              -1,0              -0,5

 
För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 08-6148608
Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker, 08-6148859
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Documents