Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas valberedning för årsstämman 2013 utsedd

| 2012-09-27 12:55

Nordeas årsstämma 2012 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2013 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.

Valberedningens sammansättning:
Torbjörn Magnusson, verkställande direktör i If, utsedd av Sampo Abp
Michael Thorén, kansliråd på Finansdepartementet, svenska staten
Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden
Peder Hasslev, kapitalförvaltningschef på AMF
Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

Torbjörn Magnusson har utsetts till valberedningens ordförande.

Årsstämman hålls torsdagen den 14 mars 2013.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 31 december 2012 på Nordeas webbplats www.nordea.com eller under följande adress:
Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
105 71 Stockholm

 

För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

Documents