Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea tecknar nya avtal om försäkringar med Tryg och If

| 2012-11-06 07:20

Det nuvarande avtalet om distribution av skadeförsäkringar mellan Nordea och Tryg löper ut sommaren 2013. För att säkerställa effektiva samarbeten och konkurrenskraftiga erbjudanden till kunderna har Nordea tagit hjälp av extern internationell expertis för att genomföra en utförlig affärsanalys och benchmarkstudie av alla marknader. Analysen har utmynnat i ett fördjupat och vidareutvecklat samarbete med Tryg i Danmark och Norge, där Tryg också fortsätter att erbjuda Nordea Life & Pensions lösningar till sina kunder. Ett nytt avtal med If har tecknats i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

De nya samarbetena banar väg för en fortsatt integrering av försäkringslösningar i Nordeas rådgivningskoncept som täcker kundernas totala finansiella behov. Det blir också enklare för kunderna att köpa skadeförsäkring via Nordea.

- Vi är mycket glada att kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga lösningar från bästa möjliga partners på våra olika hemmamarknader. Båda bolagen är solida och välrenommerade partners med starka och attraktiva erbjudanden på sina marknader, säger Michael Rasmussen, chef för Retail Banking i Nordea.

Kunder behöver inte vidta några åtgärder med anledning av den här förändringen, och tecknade försäkringar förblir giltiga.


För ytterligare information:

Erik Durhan, presschef, 072 7281710

Documents