Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Ordnad ekonomi underlättar dejting

| 2012-11-14 12:00

”Det handlar ju mycket om att skapa ett förtroende för varandra, och det verkar inte bra om man anar att dejten döljer sin ekonomiska situation”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Att vara snål uppskattas inte heller, eller att komma med tomma ekonomiska löften.

”Det tyder på att ärlighet och generositet är viktiga ingredienser i relationsbyggandet. Det tycker jag är sunt. Det är mer långsiktigt att vara ärlig vad gäller ekonomin redan från början”, säger Ingela Gabrielsson.

Kvinnor verkar genomgående vara mer observanta på mannens ekonomi än tvärtom. Fyra av fem kvinnor ogillar dolda skulder medan motsvarande siffra för männen är cirka 70 procent.

”Kvinnorna bör sträva efter att vara ekonomiskt mer självständiga, medan männen kanske borde fundera lite mer på den tilltänkta partnerns ekonomiska situation”, säger Ingela Gabrielsson.

I yngre åldrar, 18-25 år, ogillar man om dejten inte vill betala sin del av gemensamma aktiviteter, drygt hälften upplever detta som negativt. Men det är de äldre, 55-65 år, som är mest kritiska till stora lån, snålhet, tomma löften, och att kritisera dejtens konsumtionsvanor.

”Med åren har man samlat på sig erfarenhet och kanske lärt av egna misstag. Då blir man mer försiktig”, säger Ingela Gabrielsson.

När dejtingstadiet är över och relationen går in i ett mer stadigt förhållande är man mer överseende med partnerns ekonomiska vanor även om det finns orosmoment. Var femte svensk anger att man irriterar sig på att partnern blundar för den ekonomiska verkligheten i relationen.

”Mitt råd är att man bör sträva efter ett delat ansvar och därmed en delad kunskap om vilka ekonomiska förutsättningar man har. Den som har mest ekonomisk kunskap får automatiskt mer makt över ekonomin. Det kan vara något att betänka”, säger Ingela Gabrielsson.

På en punkt är män och kvinnor dock helt överens: man avslutar i princip aldrig en pågående relation på grund av ekonomisk oenighet.

Cirka 1000 personer i åldern 18-65 år har intervjuats i undersökningen som gjordes av TNS Gallup på uppdrag av Nordea.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 227 24 77

Ragnar Roos, bitr informationschef 076 787 6984

Documents