Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea utsedd till årets bank i västra Europa

| 2012-11-29 08:00

Nordea är den första nordiska bank som vunnit utmärkelsen, utvald bland några av de största internationella bankerna.

- Med dagens tuffa konjunkturläge och de skärpta bankreglerna är Nordea ett naturligt val för utmärkelsen "Bank of the Year in Western Europe". Nordeas modell för kundrelationer har varit mycket framgångsrik, och banken har varit ett föredöme i fråga om stabilitet och försiktighet i banksektorn, säger Brian Caplen, redaktör för The Banker.

- Vi är stolta över att ha mottagit den här utmärkelsen, som är ett resultat av det lagarbete och engagemang som alla medarbetare i Nordea har visat och det förtroende som kunderna har för oss. Det ger oss stark motivation att fortsätta att bygga framtidens bank och säkra vår förmåga att uppfylla kundernas förväntningar, säger Christian Clausen, vd för Nordea.

Nordea satte in snabba åtgärder för att anpassa sig till såväl en ansträngd makroekonomisk miljö som till nya regelverk. Banken lyckades inte bara slå vakt om sin förmåga att betjäna befintliga privatkunder, små och medelstora företag och internationella företag, utan har också lyckats attrahera nya kunder. Men arbetet fortgår alltjämt överallt i banken med att vidareutveckla de tjänster och råd som ges till kunderna och med att säkerställa att de nya bankreglerna efterlevs.

- Vi har ett starkt utgångsläge, men vi vill bli ännu bättre på att uppfylla kundernas förväntningar och redovisa solida finansiella resultat. Genom att fortlöpande utveckla vår välavvägda bankmodell och alltid sätta kunden i centrum för allt vi gör ska vi göra vårt yttersta för att bevara vår starka ställning, även med de ändrade förutsättningarna för bankverksamhet, säger Christian Clausen.

Under de tre föregående åren har utmärkelsen Årets bank i västra Europa gått till Santander (2011), BNP Paribas (2010) och HSBC (2009).

Nordea har också utsetts till Årets bank i Finland 2012. I Danmark mottar Nordea den nationella utmärkelsen för fjärde året i rad.

 
För ytterligare information:

Ragnar Roos, bitr informationschef, 076-787 69 84

Documents