Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Förändringar i Nordea Fonders ledning

| 2013-01-16 10:40

Sasja Beslik har sedan han kom till Nordea 2009 lagt grunden för Nordeakoncernens arbete med ansvarsfulla investeringar. Han får nu uppdraget att i hela koncernens fondförvaltning leda arbetet med att införa de analysmetoder som har utvecklats.

”Ansvar och hållbarhet ska vara en del av samtliga investeringsbeslut i koncernens fondförvaltning, något som vi vet efterfrågas av alltfler sparare och institutionella investerare, inte bara i Sverige utan även internationellt. Jag ser fram emot att i min nya roll förstärka arbetet med dessa frågor i ett internationellt perspektiv”, säger Sasja Beslik.

Maria Rengefors tillträder den 1 februari tjänsten som ny vd för Nordea Fonder. Maria Rengefors är för närvarande vice vd och kommunikationschef i Nordea Fonder.  Hon anställdes 2005, och har under sina år på Nordea Fonder fått en bred och djup erfarenhet kring fondaffären och har därmed goda förutsättningar att fortsätta att vidareutveckla Nordeas fonderbjudande på den lokala svenska marknaden.

”Jag ska fortsätta det viktiga förändringsarbete som intensifierades under 2011 och som har resulterat i förbättringar i utbud av fonder, avkastning och kunderbjudanden på den svenska fondmarknaden”, säger Maria Rengefors.

   

För ytterligare information:
Ragnar Roos, biträdande informationschef, 076-787 69 84

Med mer än 1 600 miljarder kronor i förvaltat kapital är Nordea den största kapitalförvaltaren i Norden och en ledande europeisk aktör. Förvaltningen sker från Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Luxemburg och Bergen. Här arbetar över 130 förvaltare och analytiker.

Aktiv förvaltning präglar investeringsprocesserna. Samtidigt säkerställs god analytisk kompetens och marknadskännedom genom förvaltning av aktier och räntor lokalt i respektive land parallellt med ett gränsöverskridande samarbete. Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar

På den svenska marknaden har Nordea drygt 200 miljarder kronor i förvaltat kapital och erbjuder ett 100-tal fonder.

Documents