Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas Börsbarometer: Stark börsoptimism hos svenskarna

| 2013-04-09 12:00

”Vi ser tecken på en begynnande global ekonomisk återhämtning och med Stockholmsbörsens starka exportprägel är förutsättningarna för en uppgång goda”, säger Henrik Lundin, chefsstrateg på Nordea, som delar den optimistiska synen på Stockholmsbörsen.

Män är betydligt mer optimistiska till börsen än kvinnor och den positiva attityden stiger med ålder och lön. Bland männen uppger 58 procent att de tror på en börsuppgång, jämfört med bara var tredje kvinna. Andelen börsoptimister är störst bland smålänningar och lägst bland boende i Sydsverige.

”Kvinnor är generellt sett lite försiktigare i sitt val av sparande och det har under stora delar av 2000-talet varit en framgångsrik metod. Självklart bör de ändå ta för sig av de möjligheter som finns till en ännu bättre avkastning”, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

Svenskarna räknar med att aktier/aktiefonder ger den högsta avkastningen under de kommande 12 månaderna. Skuldkrisen i Europa är den största källan till oro för en sämre utveckling. Näst högst avkastning bedöms alternativa investeringar ge, till exempel hedgefonder, fastigheter och råvaror.

”Aktier och aktiefonder har börjat året starkt och jag tror den trenden kan hålla året ut. Det ser tuffare ur för obligationer och obligationsfonder mot bakgrund av det extremt låga ränteläget - det speglar sig också i hur svenskarna svarar”, säger Henrik Lundin.

Fyra av tio planerar att öka sitt sparande, främst bland dem under 40 år, men bara drygt hälften har en plan för sitt sparande. En majoritet av dem som planerar att öka sitt sparande väljer kontosparande/korträntefonder, trots att aktier/aktiefonder bedöms ge den högsta avkastningen.

”Kontosparande är en utmärkt sparform för det buffertsparande som jag tycker att alla ska ha. Men därutöver finns det så mycket mer att få ut av sitt sparande”, säger Ingela Gabrielsson.

En majoritet tror att tillväxtmarknaderna får den bästa börsutvecklingen, följt av Stockholmsbörsen.

”Med tanke på svenskarnas förkärlek för tillväxtmarknader, förvånar det mig inte att tilltron till dessa marknader det kommande året är stor. Man bör dock hålla isär förutsättningarna för ekonomisk tillväxt med börstillväxt. Tillväxtländernas börsutveckling har varit betydligt sämre i år jämfört med exempelvis den i USA och Sverige”, säger Henrik Lundin.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 2272477
Henrik Lundin, chefsstrateg 0733 577647
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Documents