Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Konjunkturrapport: Valbudget eldar på svenska hushåll

Pressmeddelande | 2013-06-11 09:00

Den globala återhämtningen går trögt. Sorgebarnet är eurozonen som ännu är i recession.

”Det sker strukturreformer i rätt riktning i flera länder även om mer behöver göras. Det är en smal balansgång att å ena sidan skapa marknadsförtroende och öka konkurrenskraften och å andra sidan inte strama åt ekonomin för mycket”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Starkare efterfrågan i omvärlden nästa år gör att svensk export växlar upp. Exportvolymen når dock inte en högre nivå än vid de tidigare topparna 2008 och 2011.

”Svensk export har gått igenom ett veritabelt stålbad de senaste åren. Men exportindustrin är i grunden stark med en god konkurrenskraft trots den starkare kronan”, säger Annika Winsth.             

Arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå trots ökad tillväxt. Men för hushåll som är i arbete fortsätter de goda tiderna. Realinkomsterna ökar med hela 3 procent i år och nästa år samtidigt som högre huspriser och bättre börs stärker hushållens förmögenhet. Vid sidan av högre löner och låg inflation bidrar regeringens stimulanser till realinkomstökningen.

”Vi räknar med stimulanser på cirka 25 miljarder kronor valåret 2014. Det betyder att budgeten visar underskott såväl 2013 som 2014. Det är rimligt med tanke på konjunkturläget”, säger Annika Winsth.

Riksbanken står inför svåra avvägningar. Sannolikt väger oro för hushållens skulduppbyggnad tyngre än låg inflation och hög arbetslöshet. Därför blir nästa steg en höjning av reporäntan vid mitten av nästa år. Kronans styrka mot euron består medan den försvagas något mot dollarn.

Sverige nyckeltal 2011 2012   p2013 p2014
BNP, % 3,7 0,7 1,5 2,5
Kalenderkorrigerad, % 3,7 1,1 1,5 2,6
Arbetslöshet, % 7,8 8,0 8,3 8,3
Inflation, % årssnitt 3,0 0,9 0,0 1,4
Offentligt finansiellt
sparande, % av BNP
0,0 -0,6 -1,3 -1,5


För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 08 6148608
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Rapporten kan laddas ned på nordeamarkets.com

Documents