Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas Börsbarometer: Minskad börsoptimism bland svenskarna

| 2013-07-03 09:00

I snitt tror hushållen på en uppgång för Stockholmsbörsen med 2,3 procent. Optimisterna, 42 procent, räknar med att börsen går upp med 6,0 procent och pessimisterna, 15 procent, med att den går ned med 5,9 procent. Övriga tror på oförändrad nivå eller saknar uppfattning.

”Under andra kvartalet har riskerna generellt ökat och konjunkturåterhämtningen är både svag och skör. Baserat på våra vinstförväntningar och en inte alltför utmanande värdering tror jag att optimisterna trots allt gör en rimlig bedömning. Men det är sunt att förväntningarna har kommit ner något”, säger Henrik Lundin, chefsstrateg på Nordea.

Andelen män som tror på en börsuppgång de närmaste 12 månaderna är nära dubbelt så hög som andel kvinnor, 54 procent jämfört med 28 procent. Regionalt är andelen börsoptimister störst bland stockholmare och lägst bland sydsvenskar och boende i mellersta och övre Norrland.

”Kvinnor förhåller sig mer avvaktande till hur börsen kommer att utvecklas. Det tycker jag är en sund inställning. Sämre är att betydligt fler kvinnor än män svarar vet ej. Kvinnor måste skaffa sig en uppfattning och ta del av de möjligheter som finns att få en bra avkastning”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Jämfört med i april har svenskarna blivit mindre optimistiska till tillväxtmarknader och Sverige samtidigt som de ser bättre förutsättningar för breda marknader som USA, Europa och Japan. Trots det tror nästan hälften att just tillväxtmarknader får den bästa avkastningen de kommande 12 månaderna.

”Generellt har svenskarna en övertro till dessa marknader och jag rekommenderar en mer försiktig hållning. Hög ekonomisk tillväxt betyder inte att förutsättningarna för bolag och börs är lika bra. Dessutom tampas flera av dessa länder med en tillväxt som slår av på takten”, säger Henrik Lundin.

Nära fyra av tio svenskar lägger ingen tid alls på sitt sparande och var fjärde ändrar aldrig sitt sparande. Var tredje planerar dock att spara mer. 23 procent räknar med att öka amorteringarna.

”Vi följer inte upp vårt sparande särskilt noga och är inte så intresserade som vi borde vara. Men hushållen har tagit intryck av debatten och vill amortera mer. På frågan vad vi skulle göra om vi hade en miljon kronor att investera svarar 65 procent att de skulle betala av på sina lån. Det är viktigt att amortera på bolånen så att de kommer ner på en hanterlig nivå”, säger Ingela Gabrielsson.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 2272477
Henrik Lundin, chefsstrateg 0733 577647
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Documents