Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Undersökning om unga vuxna:Unga ekonomiskt medvetna - men kvar i barnkammaren

| 2013-08-30 09:30

”Det är inte förvånande att så många unga bor kvar hemma. Det kan vara svårt att hitta ett eget boende. Stötestenen är att bygga bostäder till dem. Det är inget som ungdomarna själva kan lösa utan en fråga för våra politiker”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Trots den svåra bostadssituationen är det endast två procent som uppger att de bor i andra hand. Nio procent bor i egen ägd lägenhet.

”Det är förvånande få som bor i andra hand. Många avstår från att bo under osäkra villkor i andra hand och väntar hellre på en mer permanent lösning. Å andra sidan behövs det många gånger en förälder som kan stötta ett köp av en bostadsrättslägenhet och det är inte alls självklart. Det betyder att man inte kan flytta hemifrån förrän man själv har inkomster och kan få bostadslån”, säger Ingela Gabrielsson.

Att bo på egen hand i hyreslägenhet är det dyraste alternativet. För en hyreslägenhet betalar 18-29-åringarna i snitt 4 400 kronor i månaden, medan den som äger sin lägenhet betalar cirka 3 000 kronor i månaden i avgift. Till avgiften måste läggas ränta och amortering för bostadslån för att få fram den totala bostadskostnaden. Det behöver ändå inte bli dyrare att äga sin lägenhet än att hyra.

Cirka 80 procent av 18-29-åringarna har ett sparande. 34 procent av dessa har max 50 000 kronor i sammanlagt sparande, medan 11 procent helt saknar ett sådant.

”Det är ungefär lika många som inte har ett sparande som har högst 10 000 kronor sparade. Det är naturligtvis inte bra även om det inte är så överraskande. De unga som har ett större sparande har troligtvis haft givmilda far- och morföräldrar, samt egna föräldrar som sparat till dem. De med lågt eller inget sparande vill jag uppmuntra till att försöka förbättra detta”, säger Ingela Gabrielsson.

Den ekonomiska medvetenheten syns också i att 9 av 10 inte har ett konsumtionslån. För dem som har konsumtionslån är det genomsnittliga beloppet drygt 40 000 kronor.

”Att leva för stunden lockar inte dagens unga”, säger Ingela Gabrielsson.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, 070 2272477
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Documents