Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Konjunkturrapport:   Stark jobbtillväxt i svensk ekonomi

Pressmeddelande | 2013-09-04 09:00

Fem år efter Lehmankraschen tar världsekonomin ytterligare ett steg ur krisen. Den amerikanska ekonomin är stark nog för att centralbanken Federal Reserve ska minska på stimulanserna. USA blir en viktig motor för världsekonomin. Tillväxtländerna visar däremot en skakig utveckling och flera länder inom euroområdet brottas med svag tillväxt.

”Vi räknar med att Fed börjar dra ned på sina stödköp redan i september. I grunden är det bra att Fed nu bedömer att USA:s ekonomi är så stabil att den kan stå på egna ben. Men konsekvenserna är stigande långräntor som håller tillbaka tillväxten”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Svensk ekonomi drar nytta av den bättre världskonjunkturen. Exporten bidrar positivt till tillväxten från och med i höst efter att tidigare ha varit ett sänke. Samtidigt får hushållens konsumtion en extra skjuts av nya stimulanser från regeringen nästa år.

”Stimulanserna är befogade mot bakgrund av den djupa lågkonjunktur vi haft, men de kommer sent. Till viss del motverkas de av att Riksbanken inleder räntehöjningar i april nästa år, då resursutnyttjandet stiger och oron för hushållens skuldsättning består”, säger Annika Winsth.

Sysselsättningen fortsätter att visa en positiv trend. Dämpade löneökningar under senare år kan ha ökat efterfrågan på arbetskraft och bidragit till en mer arbetskraftsintensiv produktion.

”Den starka jobbtillväxten i svensk ekonomi överraskar positivt. En växande befolkning gör dock att arbetslösheten endast sjunker långsamt”, säger Annika Winsth.

Läs rapporten på nordeamarkets.com.

Se även Annika Winsth i en videointervju om rapporten på nordea.se.

Sverige nyckeltal 2012 p2013 p2014 p2015
BNP, % 0,7 1,3 2,5 2,5
BNP, kalenderkorrigerad, % 1,1 1,3 2,6 2,3
Arbetslöshet, % 8,0 8,0 7,8 7,6
Inflation, KPIF, årssnitt % 1,0 1,0 1,2 1,5
Offentligt finansiellt
sparande, % av BNP
-0,6 -1,4 -1,4 -0,6

                  

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08 6148608
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Documents