Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordeas valberedning för årsstämman 2014 utsedd

| 2013-09-17 13:30

Nordeas årsstämma 2013 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2014 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.

Valberedningens sammansättning:
Torbjörn Magnusson, verkställande direktör i If, utsedd av Sampo Abp
Daniel Kristiansson, ämnessakkunnig på Finansdepartementet, svenska staten
Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden
Peder Hasslev, kapitalförvaltningschef på AMF
Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

Torbjörn Magnusson har utsetts till valberedningens ordförande.

Årsstämman hålls torsdagen den 20 mars 2014.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 31 december 2013 på Nordeas webbplats www.nordea.com eller under följande adress:
Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
105 71 Stockholm

   
För ytterligare information:

Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

Documents