Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Större julklappssäck till barnen

| 2013-11-29 09:30

Varje svensk planerar att handla julklappar för i genomsnitt 3 200 kronor i år. Åldersmässigt är 40 -54-åringar mest frikostiga och tänker lägga närmare 3 900 kronor på julklappar. Mest återhållsamma är de unga som planerar att handla för 1 800 kronor.

”Sex av tio säger att de tänker lägga lika mycket på julen i år som förra året. En förklaring kan vara att vi inte har haft någon inflation att tala om under perioden och att hushållen 2012 ökade julkappsbudgeten med hela 15 procentenheter jämfört med 2011. Under åren 2009-2011 såg vi däremot en dipp i våra julklappsplaner”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Julen medför även andra utgifter utöver julklappar, till exempel mat, julpynt, kläder, aktiviteter för barnen och liknande. För detta budgeterar svenskarna 1900 kronor, även det i stort sett samma belopp som förra året. För barnfamiljer ligger även denna utgift högre, i genomsnitt 2 400 kronor, och ökar något jämfört med förra året.

”Det är framförallt barnen som kan se fram emot en traditionell jul i år, med julklappar, julpynt och nya kläder. För en trevlig och bra jul för alla förespråkar jag en ekonomisk planering som håller både före och efter jul”, säger Ingela Gabrielsson.

Stockholmare och västsvenskar är de som lägger mest på julklappar, medan smålänningarna lägger minst. På julens övriga utgifter är det återigen stockholmarna som lägger mest, men sydsvenskar som lägger minst.

Planerade inköp kr 2013 2012 2011 2010 2009
Julklappar 3166 3145 2720 2740 2740
Övriga julkostnader 1934 1956 2090 2020 2240
Summa 5100 5100 4810 4760 4980

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 2272477
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 900 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
www.nordea.com

Documents