Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Svenskarnas ekonomiska oro klingar av

| 2014-01-23 09:30

I år toppar den egna pensionen orosligan, 35 procent oroar sig över pensionen. Näst mest oroande är nedskärningar inom socialförsäkringen, 32 procent, följt av oro för att förlora sin ekonomiska buffert, 31 procent. På fjärde plats ligger oro för stigande energipriser, 30 procent, och först på femte plats återfinner vi världsekonomin, 29 procent.

”Svenskarna upplever att det världsekonomiska läget stabiliserats. Samtidigt är nivån på den ekonomiska oron överlag lägre än i fjol. Andelen som oroar sig över pensionen är till exempel inte lika stor som den tidigare år varit för världsekonomin”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Enligt undersökningen är svenskarna inte särskilt oroade över bopriserna. Endast 9 procent av svenskarna uppger att de känner oro för sjunkande bostadspriser under 2014.

”Jag är en smula förvånad med tanke på den ständigt närvarande debatten om bostadspriser, tillgång på bostäder och vår belåning. Ungefär lika många, 10 procent, oroar sig för stigande bostadspriser. Jag antar att i denna grupp återfinns de som planerar att byta bostad, eller som söker en bostad”, säger Ingela Gabrielsson.

I år är det mer direkta plånboksfrågor som bekymrar svenskarna, som stigande energipriser, 30 procent, och stigande bensinpriser, 28 procent.

”Det är områden som vi faktiskt kan påverka, till exempel genom att se över vår elförbrukning, träffa elavtal, samt minska vårt bilanvändande”, säger Ingela Gabrielsson.

I Sydsverige är det flest som oroar sig för sin pension, medan smålänningar och norrlänningar ser nedskärningar i socialförsäkringssystemen som det största hotet. Västsvenskar å sin sida bekymrar sig i störst utsträckning för att förlora sin ekonomiska buffert.

”När man väl har ringat in vad man oroar sig för, är nästa steg att försöka göra något åt det. Det skulle i de här situationerna kunna vara att se över sina trygghetsförsäkringar för arbetslöshet och sjukdom, eller att göra en plan för sitt sparande och sin pension”, säger Ingela Gabrielsson.

Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordeas räkning och totalt genomfördes cirka 1500 intervjuer.

  
För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 2272477
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

   
Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 900 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
www.nordea.com

Documents