Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Välkommen till Nordeas årsstämma den 20 mars 2014

| 2014-02-10 10:30

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 20 mars 2014 kl. 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet i Stockholm enligt bilagda kallelse.

Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på www.nordea.com.

Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 13 februari 2014.

  
För ytterligare information:

Erik Durhan, presschef, +46 8 614 8125
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 7880

Documents