Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Svensk tillväxt toppar i år

Pressmeddelande | 2014-03-12 09:00

Den globala ekonomiska återhämtningen utmanas från flera olika håll. Konflikten i Ukraina, stora kapitalutflöden från tillväxtländerna och lägre fart i Kina är exempel på risker.

”Vår bedömning är att de orosfaktorer vi ser trots allt inte avbryter den ekonomiska uppgången. Flera av de gamla mogna ekonomierna, som USA och Storbritannien, visar redan goda tillväxttal. Euroområdet är samtidigt på rätt väg även om det går långsamt framåt från en låg nivå”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Svensk ekonomi vände tydligt uppåt under andra halvåret i fjol. Det är främst hushållen som bidrar till uppgången och tillväxten i ekonomin blir stark under hela 2014.

”Det finns en risk att hushållens skuldsättning ökar än snabbare. Det kan i sin tur få myndigheter och politiker att vilja bromsa utvecklingen, vilket innebär svåra avvägningar i ett känsligt läge”, säger Annika Winsth.

God tillväxt i ekonomin, stigande skulder och en något högre inflation får Riksbanken att höja räntan strax innan årsskiftet. Riksbanken går dock försiktigt fram och höjer räntan till 1,5 procent till slutet av 2015. De relativt tidiga räntehöjningarna bidrar till att kronan stärks mot euron.

Samtidigt som Riksbanken lättar på gasen och höjer räntan blir finanspolitiken åtstramande från och med nästa år.

”Normalt sett är valår också stimulansår, så även denna gång. Däremot brukar inte både sittande regering och opposition vara så starkt fokuserade på att nå överskottsmålet att de långt innan valet flaggar för åtstramningar kommande år”, säger Annika Winsth.

Hör Annika Winsth kommentera rapporten i en videointervju på nordea.com

Läs hela konjunkturrapporten på nordeamarkets.com

Sverige nyckeltal              2012                2013              p2014              p2015
BNP, %              0,9                 1,5                2,8                2,5
Kalenderkorrigerad, %              1,3                1,5                2,9                2,3
Arbetslöshet, %              8,0                8,0                7,9                7,6
Inflation, KPIF, årssnitt %              1,0                0,9                0,8                1,5
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP              -0,7                -1,3                -2,0              -1,2

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08-6148608
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Documents