Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas boendebarometer:Fortsatt stark tro på stigande bopriser

| 2014-03-19 10:00

Synen på boräntorna har ändrats väsentligt sedan Riksbankens sänkning i december. I oktober räknade varannan svensk med stigande boräntor de kommande 12 månaderna. Nu har den andelen sjunkit till 29 procent. Hälften av svenskarna tror på oförändrade boräntor framöver.

”Om man tror på fortsatt låga boräntor faller det sig naturligt att samtidigt tro att priserna stiger. Det är däremot inte bra att vaggas in i en bild av att det är så det kommer att förbli. Det blir en falsk trygghet och risken är stor att vi inte förbereder oss ekonomiskt för räntehöjningar och de ökade kostnader det för med sig”, säger Ingela Gabrielsson.

Även om varannan svensk tror på oförändrade boräntor så skulle var tredje välja tremånadersräntan.

”Egentligen kunde det vara ett bra tillfälle att nu välja en bunden boränta. 24 procent säger att de skulle välja att dela upp lånet, och det är ett bra sätt att behålla en viss valfrihet, i kombination med stabilitet”, säger Ingela Gabrielsson.

Tre av fyra är nöjda med sitt nuvarande boende, medan 15 procent har flyttplaner. Bland de yngre, 18-25 år, är det cirka 20 procent som tycker att situationen på bostadsmarknaden sätter käppar i hjulet för bostadsbyten. Dagens skatteregler uppfattas som ett hinder för bostadsbyte av 12 procent.

”Det är nog framförallt i storstäderna som skatterna kan vara ett problem. Men det är ju också dit den stora inflyttningen sker, så där blir det ett verkligt problem med låg omsättning på befintliga bostäder”, säger Ingela Gabrielsson.

Vem i hushållet har bäst överblick över bolånet? Var fjärde anser att båda parter har lika god överblick, medan varannan man anser att det är han som har det. Var tredje kvinna håller med.

”I så pass viktiga frågor och beslut vill jag se att man i realiteten har lika bra överblick över hushållets bolån - vare sig man är man eller kvinna”, säger Ingela Gabrielsson.

Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordeas räkning och totalt genomfördes cirka 1000 intervjuer.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, 070 2272477
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 800 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

www.nordea.com

Documents