Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Mads G. Jakobsen utsedd till ny medlem i Group Executive Management

Regulatoriskt pressmeddelande | 2014-06-10 15:00

Mads G. Jakobsen har arbetat i Nordea i 25 år, sedan mars 2014 som vice chef för Retail Banking. Innan han tillträdde sin nuvarande befattning hade han en rad höga befattningar i Markets inom Wholesale Banking, senast som chef för FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities).

– Mads har gett prov på starkt ledarskap och hög kompetens under sin karriär i Nordea. Hans erfarenhet och kunskap blir ett starkt bidrag till arbetet i Group Executive Management, säger vd Christian Clausen.

Mads G. Jakobsen är också landschef i Danmark.

För ytterligare information:
Erik Durhan, presschef, tel 072 728 1710

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.Documents