Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Två av tre använder sparkassan till semestern

| 2014-06-12 09:00

Hushållens semesterbudgetar ligger kvar på ungefär samma höga nivå som förra året och landar i genomsnitt på 15 700 kronor. Vart femte hushåll ligger en bra bit under genomsnittet och planerar att lägga högst 10 000 kronor på semestern, medan 8 procent planerar att lägga upp till 35 000 kronor. Barnfamiljerna drar ifrån i år och ökar den genomsnittliga semesterkassan med 2 000 kronor till 19 800 kronor, vilket motsvarar en ökning på 11 procent.

Andelen som finansierar sin semester med sparade pengar ökar till 67 procent. Bland personer i åldern 18-25 är det hela 75 procent som använder sparpengar till semestern.

”Det visar att vi har ett sparande som de flesta också använder. Det är bra att vi sparar, men det är också bra att vi faktiskt använder vårt sparande när vi behöver det, säger Ingela Gabrielsson och fortsätter: ”Det är svårt att få lönen att räcka till även för semestern, vi har ju fortfarande våra fasta kostnader även om vi är lediga”.

Många svenskar använder även skatteåterbäringen som finansieringskälla för sin semester. I åldersgruppen 26-39 anger hela 31 procent att de räknar in skatteåterbäringen som en viktig del i sin semesterekonomi. Även var tredje barnfamilj räknar in skatteåterbäringen som en viktig ekonomisk beståndsdel till semestern.

Ingela Gabrielsson tycker att det är glädjande att barnfamiljerna anser sig ha råd med mer på semestern, men säger samtidigt att det gäller att ha koll på de de oförutsedda kostnaderna.

”För barnfamiljerna är det viktigt att tänka på att barnens sommarlov är betydligt längre än föräldrarnas semester, och att det tillkommer kostnader för olika aktiviteter under tiden”, säger hon.

Inte så förvånande är det gruppen med högst inkomst som planerar att göra av med mest pengar under semestern. Personer med en månadsinkomst på över 65 000 kronor tänker spendera i snitt 22 626 kronor per hushåll medan personer med under 25 000 kronor i månadsinkost planerar att gör av med 7 933 kronor per hushåll.

Undersökningen visar på relativt stora regionala skillnader. Stockholmarna är villiga att lägga mer på semestern än övriga landet, 17 279 kronor i snitt. I mellersta och övre Norrland planerar hushållen att spendera 12 584 kronor per hushåll.

 
För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel 070 2272477
Petter Brunnberg, pressekreterare, tel 073 8661087

Documents