Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea har nu slutfört avyttringen av sina aktier i Nets Holding A/S

Regulatoriskt pressmeddelande | 2014-07-09 12:05

Nordea slutförde idag försäljningen av sin andel på 20,7 procent av Nets Holding A/S. Köpare är ett konsortium bestående av fonder med Advent International, ATP och Bain Capital som rådgivare.

Nordeas totala intäkter från försäljningen uppgick till cirka 3,5 miljarder danska kronor (cirka
470 miljoner euro). Detta ger en skattefri kapitalvinst på cirka 2,8 miljarder danska kronor (378 miljoner euro), som bokförs under tredje kvartalet under Övriga intäkter.

Läs mer i dagens pressmeddelande från konsortiet.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 08 614 7880 eller 072 235 0515
Erik Durhan, presschef, tel 08 614 8125

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.


Documents