Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas Börsbarometer: Så mycket stiger börsen

| 2014-07-14 08:12

Svenskarna har fortsatt tilltro till börsen. 41 procent tror att börsen kommer fortsätta att stiga under de kommande 12 månaderna medan enbart 13 procent tror på en nedgång. I Sydsverige tror 46 procent på en uppgång medan 17 procent av norrlänningarna tror på en nedgång.

”Optimisterna ökar i antal och vi tror att de är på rätt spår. Grundförutsättningarna för en stigande börs finns där - global tillväxt, stabila bolag och inga direkta externa hot. Dessutom är Riksbankens oväntat stora räntesänkning och ändrade räntebana positivt för aktier generellt. Samtidigt pekar det på att konjunkturen inte är lika stark som tidigare antagits”, säger Nordeas aktiestrateg Jonas Olavi.

Om vi får tro svenska folket blir dock uppgången ganska måttlig. I genomsnitt svarar svenskarna att börsen kommer att stiga 1,8 procent det kommande året. Bland de som tror på en uppgång svarar så många som en tredjedel att uppgången kan överstiga 6 procent och 10 procent att uppgången kan bli så stor som 11-25 procent. Majoriteten tror dock att börsuppgången blir 5 procent eller lägre.

Svenskarna tror också att aktier och aktiefonder är de bästa sparformerna, följt av alternativa sparformer som till exempel hedgefonder eller fastigheter. På delad jumboplats kommer kontosparande och obligationer.

Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson tycker det är bra att ha en blandning av sitt sparande.

”Det är bra att ha pengar som ska användas till semestern eller för oförväntade händelser på ett tillgängligt konto, men sedan är det ju bra att placera pengar i både fonder och även direkt i enstaka aktier där avkastningen kan bli större. Välj bolag som du känner till och har bra kunskap om – det kan både bli spännande och ge en bra avkasting, säger hon.

37 procent av svenskarna tror att tillväxtmarknaderna har mest att ge under det kommande året. Enbart 14 respektive 9 procent tror mest på Europa och Japan som Nordeas strateger valt att rekommendera. Bland de många tillväxtmarknaderna tror 31 procent av svenskarna fortfarande att Kina har mest att ge medan 19 respektive 11 procent lyfter fram Indien och Latinamerika.

”Nordea är inte lika optimistisk kring tillväxtmarknader då många av tillväxtländerna nu har betydande motvind i form av låg tillväxt, kapitalflykt, hög arbetslöshet och ansträngda finanser. Vi tror dock fortfarande på en bredare asiatisk exponering där både Kina och Indien ingår. Latinamerika och Östeuropa lockar dock inte för närvarande”, säger Jonas Olavi.

För ytterligare information:
Jonas Olavi, aktiestrateg, tel 0733 577 634
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel 070 227 2477
Petter Brunnberg, pressekreterare, tel 073 866 1087

Documents