Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Svein Jacobsen lämnar Nordeas styrelse från den 31 juli 2014

| 2014-07-17 07:15

Svein Jacobsen har hos styrelsen anmält att hans uppdrag som styrelseledamot i Nordea Bank AB (publ) skall upphöra i förtid med verkan från den 31 juli 2014, då han inte kommer att uppfylla de nya reglerna om maximalt antal styrelseuppdrag, som träder i kraft den 2 augusti 2014.

Styrelsen kommer även efter Svein Jacobsens avgång att vara beslutför, varför styrelsen inte kommer att kalla till extra bolagsstämma för utseende av ny styrelseledamot till slutet av nästa årsstämma.

I en kommentar säger Svein Jacobsen, som har varit medlem i Nordeas styrelse sedan 2008, att han starkt beklagar detta utfall, och att det, då han har styrelsearbete som sin huvudsakliga syssla, varit ett svårt beslut med beaktande av de övriga styrelseuppdrag han har idag.

  
För ytterligare information:

Erik Durhan, presschef, tel 08 614 8125

Documents