Nordeas undersökning om ekonomi i skolan: Föräldrars uppgift lära unga om ekonomi

| 2014-08-18 10:00

Det är föräldrarna som bär huvudansvaret för att lära våra unga hantera sin ekonomi och sina pengar - det tycker hela 90 procent av svenskarna. Däremot tenderar yngre att ha en annan syn. En av fyra 18–25-åringar menar att det är skolan som bör ha det ansvaret.

”Jag blir lite undrande när det kommer till vem som ska lära ut hur man hanterar sin egen ekonomi. Jag vet från en tidigare undersökning att andelen föräldrar som ger sina barn regelbunden fickpeng går stadigt nedåt. Det stämmer dåligt med att man anser att det är just föräldrarna som ska lära ut detta. Att ge veckopeng och månadspeng ser jag som ett naturligt tillfälle att prata om pengar”, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

Det viktigaste som skolan bör lära ut om privatekonomi är först och främst förståelsen att man inte kan handla för pengar som man inte har, att man kan göra och följa upp en budget, samt vikten av att betala sina räkningar i tid. Även att man ska spara innan man konsumerar är en viktig kunskap.

På frågan om vad eleverna behöver lära sig mer av i skolan anser 41 procent att det är matematik, följt av samhällskunskap på 21 procent. Endast 12 procent anser att bättre språkkunskaper är viktigt.

”Att inte skuldsätta sig, ha en budget och att betala i tid är viktiga områden som går hand i hand och som ger våra unga en riktigt bra ekonomisk kunskapsgrund att stå på. Att få bättre matematiska kunskaper underlättar också möjligheterna att sköta sin egen ekonomi, till exempel att kunna räkna på sin egen ränta säger”, säger Ingela Gabrielsson.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 227 24 77
Ragnar Roos, t f informationschef 076 787 69 84

Documents