Nordeas undersökning om svenskar över femtio års syn på sin pension: Varannan pensionär har kvar bolån

| 2014-11-20 09:00

Nordea har frågat svenskar i åldern 50 till 80 år om deras syn på den egna ekonomin nu och framöver. Det är en åldersgrupp som idag redan lever som pensionärer eller har sin pension i en relativt nära framtid. För att klara sin ekonomi uppger 49 procent att de kommer att ta av sitt sparande och sina investeringar. Mer än hälften, 55 procent, kommer att ha skulder vid sin pensionering, där skulderna uteslutande är bolån, 92 procent. Undersökningen visar även en tydlig skillnad mellan män och kvinnors sparande - män har nära dubbelt så stort banksparande som kvinnor.

“Det här ger en tydlig signal till yngre åldersgrupper att ha en ekonomisk planering för sin tid som pensionär. Det är mer eller mindre givet att man har bolån även när man går i pension. Tänk på att dessa kostnader finns kvar trots att inkomsterna minskar”, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom och fortsätter. “Men något som verkligen bekymrar mig är att kvinnor har hälften så mycket sparat som män. Här vill jag rikta en speciell uppmaning till kvinnor i alla åldrar att försöka öka sitt eget sparande, att helt enkelt bli lite mer egoistiska”.

Närmare 70 procent uppger att man vill bo kvar i sin nuvarande bostad, samtidigt som 30 procent uppger att de kommer behöva flytta till en mindre bostad. Samtidigt ser många positivt på möjligheten att köpa vardagsnära tjänster i framtiden.

Undersökingen visar även att man inte släpper det ekonomiska ansvaret för sina barn eller barnbarn i första taget. En av fyra sparar regelbundet till barn och barnbarn. Till barnen sparar vi i genomsnitt 8 000 kronor per år, medan barnbarnen får i genomsnitt cirka 4 000 kronor per år.

”Det är en hel del pengar vi sparar särskilt om vi har flera barn och barnbarn. Här bör man som givare tänka igenom hur man sparar, om det är i barnets namn eller i eget, och i vilket sorts sparande”, säger Ingela Gabrielsson.

Till sist är det tydligt att man blundar för vad som händer med ens tillgångar när man går bort. Varannan har inte skrivit något testamente, där en av fem inte anser att det behövs.

”Det behöver inte vara så krångligt att skriva ett testamente. För många kan det räcka med att göra så att det som barnen ärver blir deras enskilda egendom”, enligt Ingela Gabrielsson.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 227 24 77
Ragnar Roos, t f informationschef 076 787 69 84

Documents