Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordeas julundersökning 2014: Lägre julbudget för svenskarna i år

| 2014-12-05 09:00

I årets julbudget är det själva julklapparna som ges något mindre utrymme, varje svensk planerar att handla julklappar för i genomsnitt cirka 3 000 kronor, jämfört med cirka 3 200 kronor förra året. Istället planerar svenskarna att lägga något mer på julens övriga kostnader, såsom julgran, julpynt, mat och kläder. Den sammanlagda planerade julbudgeten är dock lägre än förra året med en summa på 5 010 kronor jämfört med 5 100 kronor både år 2012 och 2013.

”Även om beloppen varierar något mellan åren visar siffrorna att jultraditionerna är viktiga och vi gör inte några stora förändringar i våra vanor. Gör en ekonomisk avräkning så att julens olika utgifter belastar var och en på ett rimligt och rättvist sätt”, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

Men det finns tydliga skillnader. Undersökningen visat att kvinnor spenderar mer på julklappar än männen som i stället lägger mer på julens dyrare kringkostnader. Även ålder spelar in, svenskar mellan 55-65 år är de som lägger mest på både julklappar och övriga julutgifter. Snittet för denna grupp är en total julbudget på 6 301 kronor, att jämföra med svenskar 18-25 år som har den minsta budgeten på 2 437 kronor. Undersökningen visar även att det är Smålänningarna som har den generösaste budgeten på 5 946 kronor, medan Västsvenskarna håller igen med sin julbudget på totalt 4 426 kr. Finns det barn i hushållet blir julen i sig dyrare, men även denna grupp drar ner sin julbudget i år - från sammanlagt 6 400 kronor förra julen till 6 270 kronor i år.

”Tänk på att december är en månad som i sin helhet ofta blir dyrare än andra månader, samtidigt som alla vanliga utgifter också finns med. Här kan ett sparande komma till stor nytta och fylla ut ekonomin, men undvik att låna till julen. Det blir betungande att betala av på i efterhand och då väntar med stor sannolikhet nya utgifter”, säger Ingela Gabrielsson.

Det är sjätte året i rad som Nordea genomför en julundersökning kring hur mycket svenskar planerar att lägga på julklappar och övrigt kring julen.

Planerade inköp kr 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Julklappar 3 014 3 166 3 145 2 720 2 740 2 740
Övriga kostnader 1 996 1 934 1 956 2 090 2 020 2 240
Summa 5 010 5 100 5 100 4 810 4 760 4 980

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 227 24 77
Ragnar Roos, t f informationschef 076 787 69 84

Documents