Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Börsbarometern januari: Sparare tvivlar på börsen

| 2015-02-02 09:45

När svenskarna tillfrågas är det en betydligt mindre andel som svarar att börsen kommer att stiga under de kommande 12 månaderna. Förra året svarade 44 procent ja, medan bara 32 procent svarar ja i år. Män är generellt mer positiva än kvinnor på frågan hur börsen kommer gå, kvinnor svarar i större grad ”vet ej”. Samma bild anges också på frågan vilken sparform som kommer ge mest avkastning under det kommande året, 34 procent svarar aktier eller aktiefonder, något som är 10 procentenheter lägre än för ett år sedan.

- Spararna kan absolut ha påverkats av ökad oro samtidigt som börserna har fortsatt stiga, och den kombinationen gör att spararna ställer sig frågande till om aktieuppgången kan fortsätta, säger Fredrik Wilander, investeringsstrateg på Nordea.

Svenska sparare har återigen störst tro på tillväxtmarknader. Tron har försvagats något jämfört med för ett år sedan då 39 procent listade tillväxtmarknader på topp. Nu är den siffran 31 procent. Tron på USA har samtidigt ökat från 10 procent till 16 procent. Den största risken bedöms vara ny finansiell oro i Europa, svarar 24 procent av spararna.

- Detta är intressant då amerikanska börser, mätt i svenska kronor, var fjolårets stora vinnare. Däremot hade tillväxtmarknader en svagare utveckling. Den historiska utvecklingen verkar ha påverkat tron på framtiden, säger Fredrik Wilander.

Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson gläds över att sparandet i allt större utsträckning sker under nya former.

Kunskapen om och intresset för investeringssparkontot ökar stadigt. För ett år sedan var det 8 procent som uppgav att de hade ett ISK, mot 17 procent i denna mätning. Allra störst är ökningen bland stockholmare där andelen med ISK gått från 7 till 26 procent.

- Detta är en bra utveckling som går hand i hand med den minskade avdragsrätten för pensionssparande. Andelen som sparar i avdragsgillt pensionssparande går nedåt och har minskat från 56 procent i våras till 44 procent nu, samtidigt planerar tre av tio att sluta med detta sparande, säger Ingela Gabrielsson.

- Intresset för att spara i ett investeringssparkonto, 23 procent, och i kapitalförsäkring, 13 procent, finns där. Det är båda mycket bra alternativ till det inte längre så attraktiva avdragsgilla pensionssparandet, avslutar Ingela Gabrielsson.

Undersökningen gjordes av TNS Gallup för Nordea och baseras på 1000 svar.

Kontakt:
Ingela Gabrielsson, privatekonom: 070-227 24 77
Fredrik Wilander, investeringsstrateg: +47 98 26 39 61

Documents