Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Välkommen till Nordeas årsstämma den 19 mars 2015

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-02-09 08:45

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 19 mars 2015 kl. 13.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm enligt bilagda kallelse.

Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på www.nordea.com.

Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 12 februari 2015.

För ytterligare information:
Claus Christensen, chef för Group Communications, +45 25 24 89 93
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80

Documents