Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas boendebarometer: Urstark tro på stigande bostadspriser

| 2015-03-30 08:00

I ännu högre grad än tidigare bekräftar svenskarna återigen sin tro på stigande bostadspriser. Nu tror två av tre, 65 procent, att bostadspriserna kommer att stiga det närmaste året. 2012 trodde enbart 26 procent på stigande bostadspriser. Det visar Nordeas boendebarometer som halvårsvis tar temperaturen på svenskarnas syn på bostadsmarknaden.

”Svenskar i allmänhet har en väldigt bestämd uppfattning om i vilken riktning bostadspriserna kommer att gå. I dagsläget är det få objekt till salu på marknaden, samtidigt som det kommer att införas nya amorteringsregler i sommar. Det talar för att priserna kan komma att hetta till ytterligare den närmaste tiden”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Synen på bostadspriserna stämmer bra överens med vad svenskarna tror om bostadsräntorna. Undersökningen visar att de svenska hushållen räknar med stigande bostadspriser i kombination med sjunkande eller oförändrade boräntor. För ett år sedan var det 5 procent som räknade med sjunkande bostadsräntor och 50 procent med oförändrad räntenivå. Nu är andelen som tror på lägre bostadsräntor 15 procent, medan 51 procent räknar med oförändrad räntenivå.

”Den senaste tiden har vi fått bekanta oss med en reporänta som ligger under nollstrecket, och det pekar ju mot fortsatt låga boräntor”, säger Ingela Gabrielsson och fortsätter. ”Det skapar goda förutsättningar för en bra amorteringskultur. Det är klokt att amortera när räntan är låg, som en del av ett sparande”.

Undersökningen* visar även att införandet av Finansinspektionens nya strängare regler för amortering inte kommer påverka sparande och konsumtion. Av de tillfrågade anger 38 procent att detta inte skulle påverka deras sparande, och 34 procent att de inte skulle minska sin konsumtion. Det är bara 16 procent som anger att de skulle dra ner på konsumtionen. De två grupper som enligt undersökningen kommer att minska sin konsumtion mest till följd av nya amorteringsregler är åldersgruppen 26–39 år, där 22 procent skulle dra ner, samt kvinnor, där 18 procent anger att de skulle dra ner.

”Det finns ingen anledning att förändra sitt ekonomiska beteende så länge man bor kvar i sitt nuvarande boende och inte tar några nya bolån. Men för de som avser att byta bostad eller köpa för första gången, blir det viktigt att verkligen ta amortering med i beräkningen av sin boendekostnad”, säger Ingela Gabrielsson.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 227 24 77
Emma Rheborg, kommunikationschef 073 380 22 63

*Undersökningen genomfördes 2-10 mars 2015, innan Finansinspektionens förslag presenterats.

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, omkring 700 kontorsplaceringar, och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

www.nordea.com


Documents