Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Eva-Lotta Rosenqvist utnämnd till Group Compliance Officer och medlem i Group Executive Management

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-04-30 09:00

Group Compliance Officer rapporterar redan idag till koncernchefen, men i och med denna utnämning blir funktionen även en del av GEM.

– Till följd av de betydligt skärpta regelverken i finanssektorn som ska skydda kunder, förhindra att banker utnyttjas för brottslig verksamhet samt stärka förtroendet, har compliance (regelefterlevnad) blivit ett område av strategisk vikt. Genom att göra compliance till en del av Group Executive Management fortsätter vi att stärka dessa aktiviteter, och jag är mycket glad att Eva-Lotta tackat ja till befattningen. Hennes erfarenhet och starka operativa ledarskap blir ett viktigt bidrag till det framtida arbetet på detta område, säger Christian Clausen, koncernchef.

Eva-Lotta Rosenqvist har varit chef för Nordea Group Internal Audit sedan 2007. Hon började i Nordea 1998 och har haft en rad befattningar inom Internal Audit. Tidigare arbetade hon för Folksam, KPMG och Riksrevisionen.

(Den nuvarande chefen för Group Compliance, Erik Kjellberg, fortsätter som medlem i ledningsgruppen för Group Compliance.)

För ytterligare information:
Petter Larsson, pressekreterare, tel 072 231 5250

   
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents