Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea säljer sin kortinlösenverksamhet till Nets

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-06-15 09:00

Nordea har tecknat avtal om att sälja sin kortinlösenverksamhet ("NMA") till Nets Holding A/S ("Nets").

Med kortinlösen kan bankens företagskunder ta emot kort som betalningsmedel, i sina butiker och online.

– Försäljningen av NMA och bildandet av ett partnerskap med Nets säkerställer ett långsiktigt kortinlösenerbjudande till våra företagskunder, till konkurrenskraftiga villkor. Regelförändringarna och den snabba tekniska utvecklingen i sektorn kräver både en större skala och betydande investeringar från leverantörer av kortinlösentjänster. Nets har den storlek som krävs, liksom även den tekniska kapaciteten och förmågan att genomföra de nödvändiga framtida investeringarna, säger Lennart Jacobsen, chef för Retail Banking.

Försäljningspriset uppgår till 230 miljoner euro, baserat på rörelsevärde (”enterprise value”). Transaktionen ger Nordea en realisationsvinst, efter skatt, på cirka 175 miljoner euro. Realisationsvinsten kommer att redovisas under övriga rörelseintäkter efter att transaktionen slutförts.

Transaktionen förutsätter sedvanligt godkännande från relevanta myndigheter och väntas vara genomförd under fjärde kvartalet 2015.


För ytterligare information:

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Petter Brunnberg, pressekreterare, tel 073 866 1087

Documents