Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea utser ny koncernchef och ny Group COO

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-08-11 12:00

Styrelsen i Nordea Bank AB (publ) har utsett Casper von Koskull till ny VD och koncernchef, och Torsten Hagen Jørgensen till Group Chief Operating Officer (COO) och ställföreträdande koncernchef.

Det nya ledningsteamet efterträder Christian Clausen, som har beslutat sig för att lämna sin position efter mer än åtta år som koncernchef för Nordea. Förändringen träder i kraft den 1 november 2015. Christian Clausen fortsätter i en rådgivande roll till slutet av 2016, då han lämnar banken.

Casper von Koskull (54) rekryterades till Nordea 2010 som chef för Wholesale Banking (storföretagsenheten) och medlem av koncernledningen. Han har dessförinnan haft en lång karriär inom internationell bankverksamhet i Frankfurt, New York och London, senast som Managing Director och Partner på Goldman Sachs.

Torsten Hagen Jørgensen (50) har haft rollen som chef för Group Corporate Centre och Group CFO i Nordea sedan januari 2013. Han har varit anställd i banken sedan 2005 och har varit medlem av koncernledningen sedan 2011.

-  Jag vill tacka Christian Clausen för hans ovärderliga bidrag till att göra Nordea till en stor, framgångsrik internationell bank. Hans ledarskap, kundfokus och internationella utblick är unika i banksektorn. Jag har uppskattat vårt samarbete de senaste fyra åren, och jag är mycket glad att Christian kommer att acceptera att nomineras till styrelsen för Sampo, Nordeas största aktieägare. Jag respekterar hans beslut att lämna vd-posten nu, och jag önskar honom lycka till i nästa del av hans aktiva karriär, säger styrelseordförande Björn Wahlroos.

Utnämningarna har skett efter en grundlig process ledd av styrelsen.

-  Med utnämningen av Casper von Koskull och Torsten Hagen Jørgensen får vi det ideala teamet för att leda Nordea framgångsrikt framöver. De kombinerar relationsbankerfarenhet och operativ expertis av världsklass, säger Björn Wahlroos.

-  Vi ser fram emot att bygga vidare på framtidens relationsbank. Vi fortsätter med vårt starka fokus på kunderna, de avgörande regelefterlevnadsfrågorna samt förenklingen av våra processer, i samarbete som ett Nordeateam med våra kollegor i hela banken, säger Casper von Koskull.

För ytterligare information:
Claus Christensen, chef för Group Communications, tel +45 2524 8993

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents