Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Bra fart från norr till söder

Pressmeddelande | 2015-10-06 09:00

Sveriges ekonomi växer starkt och på bred front i hela landet. Mälardalen med sin tillväxtmotor Stockholm samt de övriga storstadsregionerna är drivande i denna utveckling. Däremot oroar vi oss mer för län som Småland. Industrin expanderar i väst, samtidigt som matchningen i industriregionerna är sämre, enligt Nordeas nya prognos.

Nordea reviderar upp sin BNP-prognos till 3,4 procent från 3,1 procent. Sveriges ekonomi växer starkt och på bred front.

- Det är framför allt investeringarna, främst inom byggsektorn, som ligger bakom den starka utvecklingen. Det säger Nordeas chefsanalytiker Lena Sellgren.

I rapporten ingår också en prognos över hur utvecklingen ser ut i olika delar av landet. Mälardalen fortsätter att vara i en klass för sig, men vi ser en god tillväxt även i övriga regioner.

- Vi räknar med att bruttoregionalprodukten, BRP, ökar med 4 procent både i år och nästa år i Mälardalen. Den starka efterfrågan inom tjänstesektorn driver utvecklingen, säger Lena Sellgren.

I Nordeas fördjupning om investeringar framgår att dessa är ojämnt fördelade över landet. Större delen av investeringarna görs i storstadsregionerna samt universitetsorterna, vilket framför allt beror på de omfattande bostadsinvesteringarna. De största investeringarna i tillverkningsindustrin görs i Västsverige. Med drygt 23 procent av de totala investeringarna i den varuproducerande sektorn, där industrin dominerar, ligger Västsverige i topp.

Det är dock skillnad i utvecklingen av investeringar mellan olika delar av landet. Samtidigt som Mälardalen och storstadsregionerna lyfter svensk ekonomi så ser vi hur det i andra delar av landet går sämre.

- Småland är den region där industrins investeringar har utvecklats svagast. Detta är en utveckling vi sett sedan år 2000 och som inger en viss oro, säger Lena Sellgren.

Regional utveckling, BRP, % 2014P 2015P 2016P 2017P
Mälardalen 2,6 4,1 4,0 2,8
Sydsverige 2,3 3,2 2,3 1,6
Västsverige 1,7 3,0 2,6 1,7
Övriga riket 2,1 2,9 2,5 1,6
Totalt, Sverige BNP % 2,3 3,4 3,1 2,1

  
För ytterligare information:

Lena Sellgren, chefsanalytiker, 08 614 88 62
Petter Larsson, pressekreterare, 0722-31 52 50

Läs hela rapporten på nexus.nordea.com

Documents